Nieuws

Nieuws
29.03.23

Nederlands-Duitse regeringsconsultaties in Rotterdam: intensieve samenwerking en nieuwe initiatieven

Op 27 maart vond in het Depot van museum Boijmans van Beuningen bilateraal overleg plaats tussen de Nederlandse en de Duitse regering.

Nieuws
22.03.23

Kabinetsdelegatie ontvangt Duitse regering voor regeringsconsultaties

Minister-president Rutte en een afvaardiging van het Nederlandse kabinet ontvangen op 27 maart 2023 een afvaardiging van de Duitse regering, onder leiding van bondskanselier Scholz, voor regeringsconsultaties.

Nieuws
22.03.23

Noordrijn-Westfalen en Nederland zoeken nauwere samenwerking op het gebied van rampenbestrijding

Tijdens de trilaterale conferentie ‘Verbinding leggen’ op 16 en 17 maart 2023 in Assen hebben Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen besloten om nauwer samen te werken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing en lessen te trekken uit de overstromingen van juli 2021.

Nieuws
17.03.23

Westfalen meets Nederland

Onder het motto ‘Westfalen meets Nederland’ vond op 14 maart jl. in Glanerbrug ten oosten van Enschede een uitwisseling plaats over de Nederlands-Duitse economische betrekkingen. Deze zijn voor beide landen van groot belang, met name voor het Nederlands-Westfaalse en Nedersaksische grensgebied.

Nieuws
17.03.23

Spoorlijn Hengelo - Bielefeld: op weg naar een gezamenlijke en duurzame verbinding

Eind 2022 gingen partners van het spoortraject Hengelo - Bielefeld met elkaar in gesprek over de stabilisering van de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Hengelo en Bielefeld, de RB 61.

Nieuws
14.03.23

Slechts bescheiden rol voor grensoverschrijdende samenwerking bij PS-verkiezingen

Samenwerking met buurlanden krijgt weinig aandacht bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Opvallend genoeg ook in de provincies die grenzen aan een buurland. Dat blijkt uit een thematische analyse door expertisecentrum ITEM,

Nieuws
14.03.23

Steden bekrachtigen grensoverschrijdende samenwerking

De steden Düsseldorf, Duisburg, Moers, Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen hebben in Arnhem hun samenwerkingsovereenkomst opnieuw bekrachtigd in een Memorandum of Understanding. Het versnellen van de klimaat- en energietransitie is momenteel de belangrijkste doelstelling.

Nieuws
14.03.23

Seinen op groen voor Drielandentrein tussen België, Nederland en Duitsland

De intentieovereenkomst voor de Drielandentrein is getekend. Daarin staan afspraken die het mogelijk maken dat de trein in december 2023 kan gaan rijden tussen Luik, Maastricht en Aken.

Nieuws
09.03.23

ITEM analyseert grensoverschrijdende aspecten partijprogramma’s Provinciale Staten

Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University heeft de verkiezingsprogramma's in het kader van de Provinciale Staten-verkiezingen onder de loep genomen.

Nieuws
01.03.23

Nieuwe website Grenspost Düsseldorf online

De vernieuwde website van Grenspost Düsseldorf is sinds vandaag online! Onze trouwe volgers houden we per direct ook weer via  www.grenspostdusseldorf.nl op de hoogte over thema’s en actualiteiten die een rol spelen binnen de grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse partners.

Nieuws
23.02.23

Provincie Limburg treedt toe tot programma RH2INE

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels (Provincie Limburg), tekende op woensdag 23 februari in het bijzijn van gedeputeerde Jeannette Baljeu (Provincie Zuid-Holland) de Letter of Intent om toe te treden tot het programma RH2INE.

Nieuws
15.02.23

Symposium grenzeloze ondermijning: speciale aandacht voor grensoverschrijdende criminaliteit

Plofkraken, drugshandel, mensenhandel en de uitbuiting van arbeidsmigranten: deze en andere vormen van criminaliteit stoppen niet bij de grens. Tijdens het symposium ‘grenzeloze ondermijning' was er speciale aandacht voor grensoverschrijdende criminaliteit.

Nieuws
06.02.23

Minister Stephan Weil te gast in Den Haag

Stephan Weil, minister-president van Niedersachsen, was op 2 en 3 februari op werkbezoek in Den Haag. Speerpuntthema’s waren onder meer de energievoorziening en klimaatneutraliteit.

Nieuws
31.01.23

Sustainable Development Goals bekrachtigd en Memorandum of Understanding ondertekend

Op 27 januari kwamen op uitnodiging van de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk diverse internationale partners en overheden uit Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen en Nederland bijeen voor de Sustainable Development Goals dag.

Nieuws
27.01.23

Aangepaste coronaverordening in NRW: isolatieplicht en mondkapjesplicht in ov en verdwijnen

De mondkapjesplicht in het ov en de isolatieplicht na een coronabesmetting, die tot nog toe in Noordrijn-Westfalen nog golden, komen te vervallen.

Nieuws
26.01.23

Nederlandse en Duitse burgemeesters uit de euregio rijn-maas-noord volgen interculturele workshop

Vorige week kwamen Nederlandse en Duitse burgemeesters, een Landrat en vertegenwoordigers van de euregio rijn-maas-noord in het stadskantoor van de gemeente Venlo bijeen voor een interculturele workshop,

Nieuws
25.01.23

Zuid-Hollandse gedeputeerden te gast op ‘Grüne Woche’ in Berlijn

Berlijn staat deze week nog in het teken van ‘Die Grüne Woche’. Frederik Zevenbergen, gedeputeerde Verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland, en Meindert Stolk, gedeputeerde Land- en Tuinbouw van de provincie Zuid-Holland en tevens voorzitter van Greenport West-Holland, waren te vinden op deze gerenommeerde beurs.

Nieuws
18.01.23

Bestuurlijk overleg GROS: voorbereiding Grenslandconferentie in volle gang

In de aanloop naar de vijfde editie van de Grenslandconferentie vond er op donderdag 12 januari in het Duitse Brüggen een bestuurlijk overleg plaats.

Nieuws
13.01.23

Letter of Intent: Enschede en Gronau intensiveren samenwerking

Enschede en Gronau gaan op zes thema’s intensiever samenwerken, waarbij de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van wonen, werken en ondernemen de drie grote speerpunten zijn. Op de grens bij Glanerbrug ondertekenden burgemeester Rainer Doetkotte van Stad Gronau en burgemeester Roelof Bleker van gemeente Enschede op 12 januari daartoe een ‘Letter of Intent’.

Nieuws
19.12.22

Spiegel naar de toekomst: bijeenkomst grensoverschrijdende samenwerking Sustainable Development Goals

Op 27 januari 2023 wordt in Winterswijk een bijeenkomst georganiseerd waarin grensoverschrijdende samenwerking rond de Sustainable Development Goals centraal staat.

Nieuws
16.12.22

Euregio’s maken kennis met Europaminister Nathanael Liminski

Onlangs waren de Euregio’s langs de Nederlands-Duitse grens te gast bij de Staatskanzlei in Düsseldorf om kennis te maken met Nathanael Liminski, de nieuwe Europaminister in Noordrijn-Westfalen.

Nieuws
15.12.22

Taskforce Einstein Telescope van start gegaan

Om de kans te vergroten dat de Einstein Telescope daadwerkelijk in de Nederlands-Duits Belgische grensstreek zal komen te staan, hebben Nederland, België en Noordrijn-Westfalen besloten een Taskforce Einstein Telescope op te zetten.

Nieuws
09.12.22

Smart Industry: Ronald van Roeden en Peter Schuurman op werkbezoek in Rijnland-Palts

Smart Industry en Shared Production: deze onderwerpen stonden centraal tijdens het bezoek van ambassadeur Ronald van Roeden en consul-generaal Peter Schuurman aan SmartFactory Kaiserslautern (SF-KL).

Nieuws
02.12.22

Gouverneur Emile Roemer nieuwe voorzitter Euregio Maas-Rijn

Na drie jaar voorzitterschap van Luik heeft Luc Gillard (Provincie Luik) per 30 november de voorzittershamer van de EGTS Euregio Maas-Rijn (EMR) overgedragen aan Emile Roemer.

Nieuws
02.12.22

Pilot easyConnect van start

Met de start van de pilot easyConnect wordt het reizen tussen Nederland en Duitsland aanzienlijk eenvoudiger.

Nieuws
01.12.22

Fietsmobiliteit centraal tijdens grensoverschrijdende bijeenkomst in Gronau

Fietsmobiliteit: dat thema stond centraal tijdens een grensoverschrijdende netwerkbijeenkomst in het kader van het INTERREG-project Croco en het Memorandum Oost-Nederland – Münsterland in Gronau.

Nieuws
29.11.22

Managementontmoeting Overijssel en Münster in teken van concrete projecten

Op 23 november was het weer tijd voor de structurele managementontmoeting tussen Overijssel en Münster.

Nieuws
28.11.22

ITEM Grenseffectenrapportage 2022 gepubliceerd

Ook dit jaar biedt de jaarlijkse rapportage van het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM nieuwe inzichten in de effecten op grensregio’s van Europese- en nationale wetgeving en beleidsinitiatieven.

Nieuws
25.11.22

Smakelijke Sinterklaasborrel van Grenspost Düsseldorf

Op donderdag 24 november organiseerden de Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Limburg en Provincie Zuid-Holland een grensoverschrijdende borrel in Sinterklaassferen.

Nieuws
15.11.22

Rijk maakt 30 miljoen vrij voor verbetering spoor Zwolle-Münster

Het Rijk maakt 30 miljoen vrij voor de verbetering van het spoor Zwolle-Münster. Het bedrag zal worden geïnvesteerd in de elektrificatie van het tracé tussen Enschede en de Duitse grens.

Nieuws
08.11.22

3+3-overleg over grensoverschrijdende actualiteiten

Op 2 november verwelkomde commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel, Andries Heidema, de deelnemers aan het inmiddels traditionele 3 + 3-overleg in Deventer.

Nieuws
04.11.22

Weg vrij voor Duits ‘49-euro-ticket’

Er gaat een opvolger van het succesvolle 9-euro-ticket komen. De Duitse regering heeft inmiddels aangegeven dat er een 49-euro-ticket zal worden geintroduceerd dat in heel Duitsland kan worden gebruikt.

Nieuws
03.11.22

Eerste Nederlands Taalcafé Grenspost Düsseldorf een feit

Op 27 oktober organiseerde Grenspost Düsseldorf voor het eerst het ‘Sprachcafé Niederländisch’, oftewel het Taalcafé Nederlands.

Nieuws
27.10.22

Studentenreisproduct Duitse studenten aan Fontys Venlo gepland

Voor Duitse studenten aan de Fontys Venlo is in de vorm van een semesterticket een grensoverschrijdend studentenreisproduct gepland.

Nieuws
20.10.22

Nederlanders in het buitenland krijgen stemrecht voor Eerste Kamer

Nederlanders in het buitenland krijgen stemrecht voor Eerste Kamer. Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen, dienen kiesgerechtigde Nederlanders zich eerst aan te melden. Dit kunnen zij doen bij de gemeente Den Haag.

Nieuws
18.10.22

Henrik Wüst bezoekt minister-president Mark Rutte en Koning Willem-Alexander

Op maandag 17 oktober bracht Henrik Wüst, de minister-president van Noordrijn-Westfalen, een werkbezoek aan minister-president Mark Rutte en Koning Willem-Alexander.

Nieuws
07.10.22

Nederlandse en Duitse jongeren samen in debat over Europa

Nieuws
07.10.22

Team Grenspost Düsseldorf viert Dag van de Duitse taal met favoriete gedichten

Nieuws
07.10.22

Afsluitend symposium Euregionaal Mobiliteitsplan goed bezocht

Nieuws
04.10.22

Jonge ambtenaren uit Noordrijn-Westfalen te gast in provincie Gelderland

Nieuws
04.10.22

Zeven scholen ontvangen Euregioschool-certificering

Nieuws
30.09.22

Overleg Mobility NL-NRW: veel ontwikkelingen op gebied van grensoverschrijdende mobiliteit

Nieuws
16.09.22

RE13 Eindhoven – Düsseldorf: samenwerkingscontract ondertekend

Nieuws
16.09.22

Gelderland, Overijssel en Landschaftsverband Westfalen-Lippe ondertekenen intentieverklaring cultuursamenwerking

Nieuws
01.09.22

Hendrik Wüst presenteert Regeringsverklaring

Op woensdag 31 augustus presenteerde minister-president van Noordrijn-Westfalen Hendrik Wüst (CDU) in de eerste Regeringsverklaring na zijn herverkiezing de belangrijkste doelstellingen van de deelstaatregering.

Nieuws
31.08.22

Heerlen en Aken voeren gezamenlijke dronetestvluchten uit

Nieuws
29.08.22

Akense masteropleiding ‘Transforming City Regions’ komt deels in Heerlen

Nieuws
19.08.22

Duitse staatssecretaris Rolf Schmachtenberg brengt werkbezoek aan EUREGIO

Nieuws
03.08.22

Havens van Rotterdam en Duisburg gaan intensiever samenwerken

Op 12 en 13 mei kwamen bijna 200 Nederlandse en Duitse veiligheids-experts bij elkaar op de Veiligheidsconferentie Grensoverschrijdende Samenwerking

Nieuws
01.04.22

Succesvolle Grenslandconferentie: Nederland en Noordrijn-Westfalen benadrukken goede samenwerking

Nieuws
01.04.22

Rijnsymposium: nauwere samenwerking met Duitsland om klimaatextremen aan te pakken

Nieuws
21.12.21

Jaaroverzicht 2021