Mastodon
Nieuws
24.04.23

Intercity Eindhoven – Heerlen – Aken stap dichterbij

Provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat streven naar een betere verbinding met Aken. Om de intercityverbinding tussen Eindhoven en Aken te realiseren is overeenstemming bereikt over de vervolgstappen.

Decentralisatie van de treinverbinding wordt nader verkend om de trein naar Aken eind volgend jaar al buiten de spits en/of de weekenden te laten rijden. De decentralisatie is daarbij geen doel op zich, maar een middel om de trein op korte termijn operationeel te laten zijn. In 2031 moet de treinverbinding zijn uitgegroeid tot een volwaardige verbinding op ieder uur van de dag.

Gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels: “Een rechtstreekse grensoverschrijdende IC verbinding van en naar Aken is een langgekoesterde wens van veel mensen uit onze provincie en over de grens. Met deze treinverbinding kunnen duizenden studenten, forenzen en toeristen in de grensregio zich op een duurzame manier verplaatsen. Limburg krijgt hiermee, na de Drielandentrein, opnieuw een betere aansluiting op de internationale HSL-stations waardoor ook grote steden in Europa makkelijker te bereiken zijn met de trein. De intercity past helemaal in ons klimaatbeleid waarin we toewerken naar een emissievrije mobiliteitssector. Ik ben verheugd dat we na lang overleg met het Rijk tot deze stap zijn gekomen.”

Staatssecretaris Vivianne Heijnen: “Een intercityverbinding tussen de universiteitssteden Eindhoven en Aken leeft niet alleen in Limburg en Brabant, maar is ook voor veel Tweede Kamerleden en voor mijzelf heel belangrijk om te realiseren. Door de stappen die we nu zetten, bouwen we aan die verbinding. Het is een complexe puzzel om te leggen, maar wel eentje waar we ons allemaal voor inzetten.”

Om de trein naar Aken op korte termijn te kunnen laten rijden wordt de komende maanden de decentralisatie verder verkend. In eerste instantie gaat de trein in de ochtend en late avonduren rijden en/of in de weekenden. Zodra de infrastructurele verbeteringen op en rond station Eindhoven zijn opgeleverd kan een volwaardige Intercity naar Aken gaan rijden op ieder uur van de dag. Op dat moment wordt bezien hoe de Intercity het beste kan worden gereden: gedecentraliseerd of bijvoorbeeld in de HRN-concessie. Ook de Provincie Noord-Brabant en de Duitse vervoersautoriteit Go-Rheinland steunen de nieuwe Intercityverbinding. De Tweede Kamer en ook Provinciale Staten van Limburg zullen hierover te zijner tijd nog besluiten moeten gaan nemen.

Dubbel spoor Heerlen-Landgraaf

Vooruitlopend op de realisatie van de IC-verbinding heeft de Provincie het spoor tussen Heerlen en Landgraaf in het najaar van 2022 verdubbeld. Hierdoor wordt het mogelijk om een tweede grensoverschrijdende reizigerstrein per uur naar Duitsland te laten rijden.

Drielandentrein

Het spoor naar Aken wordt ook gebruikt door de Drielandentrein. Dit is een internationale treinverbinding tussen de landen België, Nederland en Duitsland. Via Maastricht en Heerlen zijn de eindstations Aken en Luik vanaf eind dit jaar bereikbaar met één trein. Zonder overstap en met één ticket wordt het ook hiermee mogelijk om beide hogesnelheidsstations gemakkelijk te bereiken, of om internationaal te reizen voor school, werk of een bezoek aan familie.

Snelle en comfortabele spoorverbindingen maken de wereld ook cultureel groter. Universiteiten en hogescholen in onder meer Eindhoven, Maastricht, Aken, Luik, Hasselt en Leuven kunnen nauwer samenwerken. Kennis kan makkelijker uitgewisseld worden; ideaal voor het delen van wetenschappelijke en creatieve ideeën.