Mastodon
Nieuws
25.10.23

Bestuurlijk 3+3-overleg in teken van samenwerking tussen lokale overheden aan de grens tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen

De Brightlands Campus Greenport Venlo stond op 19 oktober 2023 in het teken van de halfjaarlijkse ontmoeting tussen de commissarissen van de Koning van de Nederlandse provincies Overijssel, Gelderland en Limburg en de Regierungspräsidenten van de Bezirksregierungen Münster, Keulen en Düsseldorf.  Dit zogeheten ‘3+3’-overleg – deze keer onder Limburgs voorzitterschap – stond vooral in het teken van samenwerking tussen gemeenten; ook aan weerskanten van de grens.

Aanwezig waren vanuit Noordrijn-Westfalen Andreas Bothe, dr. Thomas Wilk en Thomas Schürmann (respectievelijk de Regierungspräsidenten van Münster, Keulen en Düsseldorf) en de commissarissen van de Koning Andries Heidema (commissaris van de Koning in Overijssel, Rijksheer GROS), Emile Roemer (gouverneur Limburg; voorzitter) en namens provincie Gelderland commissaris van de Koning Henri Lenferink.

Consultaties

Aan Nederlandse en Duitse kant van de grens wordt al goed samengewerkt op het gebied van bijvoorbeeld bestuur en beleid, burgerparticipatie, water, stikstof, grensarbeid, duurzaamheid en energie. En ook op het gebied van ruimtelijke ordening. Toch liggen er ook nog stevige uitdagingen, waarbij de landsgrens in veel gevallen samenwerking en tijdige onderlinge afstemming moeilijker maakt dan de deelnemers aan het 3+3-overleg zouden willen en is grensoverschrijdende samenwerking nodig. Vooral bij plannen met ruimtelijke grensoverschrijdende effecten moeten grensgemeenten en andere bevoegde overheden in de Nederlands-Duitse grensregio elkaar goed blijven opzoeken en onderling tijdig afstemmen wat voor invloed die plannen hebben op de inwoners van de regio. Door grensoverschrijdende consultaties op tijd in het planproces een plek te geven, komt breder internationaal draagvlak dichterbij. Ook het delen van informatie via bilaterale vakinhoudelijke gremia of netwerken met experts kunnen daaraan bijdragen.

In het 3+3-overleg werd op uitnodiging een presentatie gegeven door Thomas Hunsteger-Petermann, in Noordrijn-Westfalen als ‘Landesbauftragter’ dé specialist op het gebied van ‘intergemeentelijke samenwerking’. Hij ging in op kansen en belemmeringen voor intergemeentelijke samenwerking, op grensoverschrijdende (ruimtelijke) planconsultaties en op de praktische uitwerking van verschillende grensverdragen.

Grenslandagenda Nederland-Noordrijn-Westfalen

Ook werd er informatie uitgewisseld over de voorbereidingen rond de Grenslandconferentie op 6 december 2023 in Nijmegen. Daarnaast werd de voortgang van de Grenslandagenda tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen besproken.