Nieuws
16.09.22

Gelderland, Overijssel en Landschaftsverband Westfalen-Lippe ondertekenen intentieverklaring cultuursamenwerking

Meer samenwerken op het gebied van cultuur: dat is het doel van de provincies Overijssel en Gelderland en het Duitse Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Op vrijdag 9 september ondertekenden zij hiertoe gezamenlijk een intentieverklaring.

Gedeputeerde Roy de Witte (Provincie Overijssel), gedeputeerde Peter Drenth (Provincie Gelderland) en ‘Kulturdezernentin’ dr. Barbara Rüschoff-Parzinger (Landschaftsverband Westfalen-Lippe) plaatsten hun handtekening onder de verklaring. Hiermee bevestigden zij de intentie om de samenwerking tussen de drie partners te versterken. Dit moet langs de lijnen van ontwikkelen, coördineren en het delen van kennis gebeuren. De drie partners hebben afgesproken jaarlijks bijeen te komen om te overleggen over de tenuitvoerlegging van de intentieverklaring, persoonlijke contacten te verdiepen en van gedachten te wisselen over cultuur en erfgoed.

“Cultuur is startpunt van gesprek en wederzijds begrip”

Gedeputeerde De Witte is enthousiast over de versterkte samenwerking. “Cultuur kan het startpunt zijn van gesprek en wederzijds begrip. Het is daarom een uitstekende basis voor verdere samenwerking”, licht hij toe. Daarbij sluit gedeputeerde Drenth zich aan. “Als samenwerkingspartners en grensregio’s hebben we veel met elkaar gemeen: een gedeelde cultuur en geschiedenis. Door samen te werken, kunnen we gezamenlijk ontdekken hoe we elkaar kunnen versterken en inspireren. Cultuur en erfgoed stoppen niet bij de eigen (lands)grenzen”, aldus Drenth. “We willen cultuur en erfgoed over de grenzen heen met elkaar verbinden en toegankelijker maken voor makers en publiek. Provincie Gelderland wil graag investeren in een langdurige, culturele samenwerking.” De Witte vertelt dat grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van archeologie bijvoorbeeld noodzakelijk is: “Wanneer vondsten slechts in de context van moderne landsgrenzen worden bekeken, wordt veel kennis gemist. Vanuit een archeologisch perspectief is er immers helemaal geen grens; de archeologie laat juist een gezamenlijk verleden zien.”

Musea met toekomstgerichte thema’s

Het Landschaftsverband Westfalen-Lippe heeft in de regio Westfalen-Lippe (het noordoostelijke deel van de deelstaat Noordrijn-Westfalen) een groot cultureel netwerk opgebouwd. Kulturdezernentin Rüschoff-Parzinger wil Nederlanders graag de grote musea in deze regio laten zien. “Hierin komen ook veel toekomstgerichte thema’s aan bod, zoals op dit moment een tentoonstelling over het klimaat in het LWL Naturhistorisches Museum en een reizende tentoonstelling over de energietransitie, die van start gaat in het LWL Industriemuseum Henrichshütte Hattingen”, legt Rüschoff-Parzinger uit. “We kijken uit naar vruchtbare gezamenlijke projecten die de samenwerking tussen het Landschaftsverband Westfalen-Lippe en de provincies Overijssel en Gelderland zichtbaar maken, kennisoverdracht, culturele en persoonlijke ontwikkeling en het uitbreiden van onze netwerken.”

Drie projecten om te beginnen

De samenwerking is gestart met onder andere het modeproject ‘Was macht dich cool?’. Middelbare scholieren uit Doetinchem en Bocholt gaan aan de slag met kleding die zij ‘cool’ vinden en stellen deze tentoon in het LWL-Industriemuseum TextilWerk Bocholt. Ook is een project over de trechterbekercultuur in Oost-Nederland en de regio Westfalen-Lippe in ontwikkeling. In een derde project worden in de toekomst collecties aan beide zijden van de grens gedigitaliseerd. Musea weten nu te weinig van elkaar, maar door collecties digitaal te ontsluiten, kunnen ze over en weer van elkaars kennis en kunde gebruikmaken en bijvoorbeeld mooiere tentoonstellingen maken en beter onderzoek doen.