Nieuws
09.03.23

ITEM analyseert grensoverschrijdende aspecten partijprogramma’s Provinciale Staten

Op 15 maart aanstaande vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. In hoeverre besteden de deelnemende politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s echter aandacht aan grensoverschrijdende samenwerking? Het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University heeft ze onder de loep genomen en besteedt hier in de ITEM Reflectie op de partijprogramma’s in de zeven grensprovincies aandacht aan. Hieruit blijkt dat grensoverschrijdende samenwerking vooral een praktische invulling krijgt en dat er nauwelijks sprake is van een langetermijnstrategie. Limburg geldt daarbij als uitzondering.

Het ITEM heeft de partijprogramma’s van alle grensprovincies geanalyseerd, dus zowel langs de grens met Duitsland als langs de grens met België. Daarbij viel op dat de grens, de Euregio of het buurland weinig worden genoemd. Dat is opvallend, omdat veel beleid in de grensregio’s – bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmarkt, zorg, mobiliteit, innovatie en vele andere gebieden – vaak niet stopt bij de grens en moet worden afgestemd met het buurland. Als het buurland, de grens of de Euregio wel worden genoemd, is dat vooral praktisch van aard. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van ov-verbindingen of het ontwikkelen van de economie.

Weinig strategie

De meeste grensoverschrijdende thema’s die in de partijprogramma’s worden aangestipt, zijn de bekende, zoals het openbaar vervoer, arbeidsmobiliteit en buurtalen. Doelstellingen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking worden echter nauwelijks genoemd. Vaak wordt benadrukt dat ad hoc samenwerking welkom is, maar de langetermijnstrategie ontbreekt. Euregio’s worden in de programma’s nauwelijks genoemd. Limburg vormt daarbij een uitzondering. Niet alleen wordt in de Limburgse partijprogramma’s vaker over de grens, de Euregio en buurlanden gesproken; ook worden er meer inhoudelijke doelstellingen gesteld en organisatievraagstukken aangesneden. Bij de meeste andere grensprovincies wordt grensoverschrijdende samenwerking zelfs in geval van cruciale vraagstukken zoals energietransitie of kernenergie niet genoemd.

Online presentatie

Voorafgaand aan de verkiezingen, op vrijdag 10 maart van 13.00 tot 14.00 uur, presenteert en bediscussieert ITEM de reflectie in een online event. Meer informatie is hier te vinden. Aanmelden is eveneens mogelijk via deze link.

De ‘ITEM Reflectie: Provinciale Statenverkiezingen vanuit Grensoverschrijdend Perspectief’ is hier te lezen.