Nieuws
03.11.22

Eerste Nederlands Taalcafé Grenspost Düsseldorf een feit

Voor een goede grensoverschrijdende samenwerking is wederzijds begrip van groot belang – óók en vooral op het gebied van taal. Om taalbarrières te overbruggen, organiseerde Grenspost Düsseldorf op 27 oktober in Düsseldorf voor het eerst het ‘Sprachcafé Niederländisch’, oftewel het Taalcafé Nederlands. Tijdens een gezamenlijk diner in de Düsseldorfer Brauerei Im Goldenen Ring gingen de Nederlandse en Duitse gasten in informele sfeer met elkaar in gesprek – uiteraard in het Nederlands.

Het leren en spreken van buurtalen is – zeker in de grensregio – van groot belang. Waar de meeste Nederlanders vroeger Duits leerden op de middelbare school, komt het Duits tegenwoordig steeds vaker in de knel. Mede door lerarentekorten is het spreken van Duits geen vanzelfsprekendheid meer. Andersom vormt het leren van Nederlands voor Duitsers ook vaak een drempel. Omdat een goede grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en met name Noordrijn-Westfalen – een van de speerpunten van Grenspost Düsseldorf – zonder goede communicatie onmogelijk is, werd het Taalcafé in het leven geroepen.

Aandacht voor buurtaal

Grenspost Düsseldorf maakt zich niet alleen hard voor het Nederlands in Duitsland, maar ook voor het Duits in Nederland. Zo namen de ‘Deutschlandbeauftragten’ van Grenspost Düsseldorf op 11 oktober ook deel aan de Dag van de Duitse taal. Daarnaast lijkt de interesse vanuit Duitsland in het leren van de Nederlandse taal langzaamaan te groeien. Zo ziet Grenspost Düsseldorf het aantal Duitse collega’s dat een woordje Nederlands spreekt gestaag toenemen. Initiatieven zoals het Taalcafé Nederlands vormen voor hen een laagdrempelige mogelijkheid om hun Nederlandse taalkennis te verbeteren.