Nieuws
15.11.22

Rijk maakt 30 miljoen vrij voor verbetering spoor Zwolle-Münster

In het huidige coalitieakkoord is 7,5 miljard euro vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) maakten op 14 november bekend hoe dit geld besteed zal worden. Er zal onder andere 4 miljard euro worden geïnvesteerd in openbaar vervoer. Daarvan zal 30 miljoen euro ten goede komen aan de elektrificatie van de grensoverschrijdende spoorverbinding tussen Enschede en Münster.

Op dit moment is er een treinverbinding tussen Zwolle en Enschede en tussen Enschede en Münster. In het kader van het project EuregioRail moeten beide verbindingen aan elkaar worden gekoppeld om zo een rechtstreekse treinverbinding te realiseren, zonder overstap in Enschede. In Duitsland wordt het traject tussen Gronau en Münster bovendien geëlektrificeerd. Als er aan Nederlandse kant niet op deze ontwikkeling wordt ingespeeld, zullen de geplande elektrische dubbeldekstreinen uit Münster vanaf 2028 niet langer door kunnen rijden tot aan Enschede. De genoemde 30 miljoen euro zal daarom worden geïnvesteerd in de elektrificatie van het tracé tussen Enschede en de Duitse grens.

ProRail aan zet

ProRail krijgt nu opdracht om elektrificatie van het spoor tussen Enschede en Gronau te verkennen. In het kader daarvan onderzoekt ProRail ook welke maatregelen nodig zijn voor het doorkoppelen van sporen. Op het station van Enschede liggen momenteel namelijk nog twee stootblokken, die een doorgaande verbinding blokkeren. Deze moeten in de toekomst worden weggehaald zodat een binnenkomende Duitse trein door kan rijden richting Hengelo.

Opname tracé in het Europese TEN-T netwerk

Onder Europarlementariërs is er brede steun voor opname van de grensoverschrijdende spoorverbinding Zwolle-Münster in het Europese TEN-T netwerk. Deze stap is een voorwaarde voor het aanvragen van Europese subsidie, waarmee tot 40 procent van de realisatiekosten voor de doorgaande verbinding Europees gefinancierd kan worden. Er zal echter nog wel een meerderheid in het Europees Parlement behaald moeten worden om de treinverbinding daadwerkelijk aan het netwerk te kunnen toevoegen. Vervolgens moeten ook de EU-lidstaten nog goedkeuring geven aan het plan.