Nieuws
01.06.23

Nieuw project ERMWIC ter versterking van Nederlandse en Duitse crisisbeheersing

Overstromingen, natuurbranden en de coronapandemie: rampen en crises hebben geen boodschap aan landsgrenzen. Daarom is een goede samenwerking over de landsgrenzen heen van doorslaggevend belang. In het kader van het nieuwe Interreg VI-project ERMWIC krijgen bestaande Nederlands-Duitse samenwerkingen op het gebied van crisisbeheersing een extra boost.

ERMWIC, dat staat voor ‘Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing’, gaat zich met name richten op het versterken van de internationale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing, hulpverlening, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en brandbestrijding.

Samen crises het hoofd bieden 

In diverse werkpakketten op verschillende niveaus staat uitgebreide uitwisseling van informatie en kennis centraal. Ook worden o.a. procedures voor hulpverlening bij grootschalige incidenten in de grensregio op elkaar afgestemd. Een ander onderdeel van het project is het ontwikkelen van trainingen, zoals een seminar over de bestrijding van natuurbranden voor de Duitse en Nederlandse brandweer. Daarnaast worden er ook kleinere en grotere oefeningen georganiseerd, met als hoogtepunt een internationale eindoefening in 2027. 

Binnen ERMWIC werken de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de Bezirksregierung Düsseldorf, Kreis Viersen en Kreis Kleve samen. Interreg VI zal ERMWIC samen met de co-financierders provincie Limburg, provincie Gelderland en Land NRW gedurende de looptijd van vier jaar financieel ondersteunen.