Nieuws
26.01.23

Nederlandse en Duitse burgemeesters uit de euregio rijn-maas-noord volgen interculturele workshop

Vorige week kwamen Nederlandse en Duitse burgemeesters, een Landrat en vertegenwoordigers van de euregio rijn-maas-noord in het stadskantoor van de gemeente Venlo bijeen voor een interculturele workshop. Deze bijeenkomst werd door de euregio rijn-maas-noord georganiseerd in het kader van het project Euregio Toolkit, gefinancierd met middelen uit de Regiodeal Noord-Limburg om de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse gemeenten in de grensregio te bevorderen. Tijdens de workshop was er bijzondere aandacht voor communicatie en besluitvorming. Daarnaast was er volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen.

Dr. Ute Schürings uit Berlijn, maar geboren in Mönchengladbach, leidde de workshop en ging onder andere in op de volgende vraagstukken: wat zijn de belangrijkste verschillen op het gebied van communicatie en besluitvorming en hoe ga je hiermee om? Welke rol speelt hiërarchie en hoe verloopt projectplanning in beide landen?

De coronapandemie heeft de verschillen tussen beide landen wat verkleind. Aan beide kanten van de grens wordt er inmiddels veel thuisgewerkt. De meeste deelnemers waren het erover eens dat een mengvorm van thuis- en op kantoor werken de toekomst is. Tijdens een volgende bijeenkomst op 9 maart wordt dit onderwerp verder uitgediept. Dan zullen er ook concrete voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking tussen partnergemeenten worden voorgesteld en zal er worden gediscussieerd over de bestuurlijke en politieke verschillen en het belang daarvan voor grensoverschrijdende samenwerking.

Euregio Toolkit

De gereedschapskist die in het kader van de Regiodeal Noord-Limburg is ontwikkeld bevat onder andere communicatietrainingen en uitwisselingsprogramma’s om de samenwerking tussen Duitse en Nederlandse gemeenten in de grensregio te versterken op het gebied van toerisme, bedrijfsleven en grensoverschrijdende rampenbestrijding. Het project wordt uitgevoerd door de euregio rijn-maas-noord en financieel ondersteund door de provincie Limburg, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en zeven gemeenten in Noord-Limburg.

Foto’s © Michiel Savelsbergh, euregio rhein-maas-noord