Nieuws
08.11.22

3+3-overleg over grensoverschrijdende actualiteiten

Op 2 november verwelkomde commissaris van de Koning van de Provincie Overijssel, Andries Heidema, de deelnemers aan het inmiddels traditionele 3 + 3-overleg tussen de Nederlandse grensprovincies Gelderland, Overijssel en Limburg en de Bezirksregierungen van Düsseldorf, Keulen en Münster in Deventer. Het doel van dit halfjaarlijkse overleg is de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen deze regio’s. De bestuurlijke ontmoeting stond deze keer vooral in het teken van kennismaken. Na de verkiezingen in mei 2022 hebben de Regierungsbezirke in Noordrijn-Westfalen per 1 september allemaal een nieuwe Regierungspräsident. Zij namen op 2 november voor het eerst deel aan deze bijeenkomst.

In een goede sfeer kwam een keur aan onderwerpen aan bod waaraan de aanwezigen de komende jaren samen zullen werken, variërend van klimaat en energie, water, ruimtelijke ordening, mobiliteit en de toekomst van de Grenslandagenda tot economische samenwerking, arbeidsmarkt en onderwijs. Ook was er aandacht voor stikstof en natuur: een onderwerp dat in Nederland voor veel beroering zorgt, maar in Noordrijn-Westfalen vooralsnog wat minder prominent op de agenda staat.

Bijzondere focus op grensoverschrijdende rampenbestrijding

Op 20 april 2020 brak in het Limburgse Nationaal Park de Meinweg, onderdeel van het grensoverschrijdende natuurpark Maas-Swalm-Nette, een zeer grote brand uit. De Duitse brandweer schoot de Limburgse collega’s daarbij te hulp. Inmiddels is de evaluatie van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) beschikbaar, waarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen zijn samengevat. Deze willen de verantwoordelijke organisaties nu omzetten in concrete acties. Hiervoor zijn in potentie middelen beschikbaar uit het nieuwe Interreg VI-programma Deutschland-Nederland. De deelnemers aan het 3+3-overleg namen met belangstelling kennis van de evaluatie en spraken hun steun uit voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur voor rampenbestrijding.

Grenslandagenda

Tijdens de ontmoeting was er ook gelegenheid voor een toelichting op de volgende stappen in de aanloop naar de Grenslandconferentie in het najaar van 2023 in Nijmegen. Daarbij kwamen ook de verkenningen die worden gedaan op het gebied van de thema’s water en stikstof aan bod. Tevens werd er, onder meer door de ontwikkeling van een Interreg-project rond Duits-Nederlandse intergemeentelijke samenwerking bij werk en huisvesting van arbeidsmigranten, invulling gegeven aan de veiligheidsparagraaf van de Grenslandagenda.

Introductiedag

Om de nieuwe Regierungspräsidenten de gelegenheid te geven om nog meer vertrouwd te raken met specifieke, gemeenschappelijke onderwerpen op de agenda en hen een beeld te geven van de taken en verantwoordelijkheden van de Nederlandse provincies, zal er in 2023 een introductiedag worden georganiseerd, waarbij na een bezoek aan hun buurprovincie een gezamenlijke afsluiting zal worden georganiseerd.

Het eerstvolgende 3+3-overleg zal plaatsvinden in het voorjaar van 2023 in het Bezirk Düsseldorf.