Nieuws
28.03.24

Nieuwe cijfers grenspendel bekend

In 2021 staken bijna 44.000 werknemers uit Duitsland de grens over voor hun werk in Nederland, vanuit Nederland pendelden bijna 7.000 werknemers voor hun werk naar Noordrijn-Westfalen en nog eens 1.000 naar Nedersaksen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de tegenhangers uit Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

In Noord-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen is het hoogste percentage werknemers te vinden die wonen in Duitsland of België. In Noord-Limburg kwam ruim 5 procent van de werknemers uit Duitsland, een percentage dat flink hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van 0,5 procent. In Midden- en Zuid-Limburg, Arnhem/Nijmegen, Twente en de Achterhoek lag dit gemiddelde in 2021 tussen de 1 en 3 procent. In totaal werkten ruim 86.000 mensen als werknemer in Nederland, terwijl ze in Duitsland of België woonden. Dat aantal is sinds 2017 ongeveer stabiel gebleven.

De hierboven genoemde gemiddelde percentages zijn bij de oosterburen lager. De Kreis Städteregion Aachen is met een aandeel van 1 procent koploper, dat komt in absolute zin overeen met een aantal van 2.000 mensen en is 30 procent van alle inkomende grenspendel naar Noordrijn-Westfalen.

Alle cijfers en grafieken zijn in te zien via deze link