Nieuws
26.01.24

Nieuwe stappen structurele samenwerking Agrar NL en NRW gezet

De beurshallen van Messe Berlin staan nog tot en met 28 januari in het teken van de ‘Grüne Woche’, de grootste Europese beurs op het gebied van voeding, land- en tuinbouw. Circa 1.400 exposanten uit 61 landen laten aan de hand van specifieke agrarische producten zien waar ze trots op zijn. Dit jaar staan voedselsystemen voor de toekomst centraal. Diverse gedeputeerden uit (grens)provincies brachten al een bezoek aan de beurs, waar tijdens een ‘handshake’ met NRW-minister Gorißen een stap werd gezet naar een structurele landbouwsamenwerking tussen Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Samenwerkingsthema’s

De ‘handshake’ was een duidelijke politieke stap in de richting van een structurele landbouwsamenwerking, waaraan de provincies Gelderland, Overijssel en Limburg momenteel werken. Ook vanuit Noord-Brabant en Zuid-Holland is er interesse getoond om aan te sluiten. Jaarlijks zal er een bestuurlijk overleg tussen de minister of staatssecretaris van Noordrijn-Westfalen en gedeputeerden van de Nederlandse provincies worden georganiseerd. Daarnaast zal een permanente ambtelijke coördinatiegroep, waarin alle partners vertegenwoordigd zullen zijn, actief worden. Thema’s waarover momenteel wordt gesproken zijn innovatieve landbouw, de omgang met stikstof, het gemeenschappelijke landbouwbeleid in de Europese Unie, bosbouw, jacht en visserij, dierenwelzijn en veterinaire aangelegenheden, consumentenbescherming en voedselveiligheid. Daarbij wordt gekeken naar gezamenlijke uitdagingen, gemeenschappelijk op te zetten activiteiten, kennisdeling en gezamenlijke lobbydoelen.

“Samenwerking verkennen”

Silke Gorißen, minister voor Landwirtschaft und Verbraucherschutz van Noordrijn-Westfalen, had een eerste kennismaking met de Gelderse gedeputeerde Harold Zoet, Gert Harm ten Bolscher namens Overijssel, Marc Oudenhoven namens Noord-Brabant, Mariette van Leeuwen en Frank Rijkaart voor Zuid-Holland en Jelle Beemsterboer voor Noord-Holland.  Zoet nodigde Gorißen uit voor een werkbezoek en deze uitnodiging werd met dank aanvaard. “We gaan inspirerende bedrijven bezoeken en verkennen hoe we samen kunnen werken aan onze gedeelde opgaven, zoals het stikstofbeleid en de natuurherstelwet. Verder zijn we heel blij dat we nu een structureel bestuurlijk overleg met Noordrijn-Westfalen op het gebied van landbouw hebben”, meldde Harold Zoet nadien.

NL Paviljoen

Ook dit jaar is op de Grüne Woche weer het NL Paviljoen te vinden, met een innovatieve, groene en kleurrijke uitstraling. De focus ligt daarbij op kringlooplandbouw, biologische en plantaardige voeding, lekkere en gezonde kasteelt, minder verspilling, verduurzaming in de veehouderij en multifunctionele landbouw. Daarnaast is er aandacht voor Nederland als kampioen in zaaigoed en kassenbouw (beide zijn belangrijk voor de duurzame teelt van groente, fruit en planten), natuurinclusieve, ecologische teelt die bijdraagt aan biodiversiteit en aan behoud van de natuur. Het paviljoen sluit aan op het overkoepelende beursthema 'Voedselsystemen voor de Toekomst'.