Mastodon
Nieuws
06.06.24

Bilateraal project ‘DIWA’ voor de aanpak van droogte goedgekeurd

Op dit moment wordt er zeer beperkt grensoverschrijdend samengewerkt op het thema droogte. De noodzaak hiervoor wordt wel gevoeld, maar tegelijkertijd zijn er nog veel beren op de weg die een samenwerking niet eenvoudig maken. Deze spreekwoordelijke beren zijn onder andere terug te vinden in het ontbreken van een nationaal of Europees droogtebeleid als vertrekpunt voor samenwerking en beperkte informatie-uitwisseling over droogte door gebruik van verschillende data, modellen en beoordelingsmethoden. Het nieuwe project ‘DIWA’, (Droogtestrategieën in het Waterbeheer), dat recentelijk werd goedgekeurd in de Programmabrede Stuurgroep van het Interreg programma Deutschland-Nederland moet hierin verandering brengen en zal zich focussen op de ontwikkeling van een grensoverschrijdende droogteaanpak.

 De projectpartners Waterschap Vechtstromen (Leadpartner), Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Universiteit Twente, Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Emsland, Landkreis Grafschaft Bentheim, Vechteverband en de EUREGIO willen gezamenlijk toewerken naar meer afstemming tussen overheden en gebiedsbeheerders in Nederland en Duitsland. Hiervoor zal ook een leidraad ontwikkeld worden gebaseerd op aanbevelingen ten aanzien van de governancestructuur, data uit meetnetten, ontwikkelde scenario’s en strategieën en resultaten uit gebiedspilots. Vooral door de gebiedspilots zullen gedurende het project ook al heel concreet acties worden vertaald naar de praktijk. Zo worden langs het Coevorden-Piccardiekanaal maatregelen rondom de waterretentie genomen die ervoor zorgen dat water beter in het landschap wordt vastgehouden en ook het grensoverschrijdende stroomgebied van de Geele Beek wordt onder handen genomen om zo de beschikbaarheid van water in het stroomgebied te verbeteren en de ecologische waterkwaliteit te bevorderen. Een belangrijk doel in het project is ook dat Nederlandse en Duitse betrokkenen kennis met elkaar uitwisselen en leren van wederzijdse best practices.

Droogte stopt niet bij de grens

Droogte is voor beide landen steeds vaker een bedreiging door de klimaatverandering en is een probleem dat niet ophoudt aan de grens. Sterker nog, de droge zomers van de afgelopen jaren laten zien hoe hard een samenwerking gewenst is. Het project spitst zich daarbij toe op de grensstreek tussen Nederland en Duitsland in het programmagebied van Interreg. De Vecht is hier een goed voorbeeld van; een regenwaterrivier die van het Duitse Münsterland naar het Overijsselse Zwartewater stroomt; een duidelijk grensoverschrijdend stroomgebied. Maatregelen aan de ene zijde van de landsgrens hebben vooral effect wanneer zij aan de andere zijde van de landsgrens op een soortgelijke manier worden genomen. Hierin moet het nieuwe project een belangrijke rol gaan spelen.