Nieuws
16.12.22

Euregio’s maken kennis met Europaminister Nathanael Liminski

Onlangs waren de Euregio’s langs de Nederlands-Duitse grens te gast bij de Staatskanzlei in Düsseldorf om kennis te maken met Nathanael Liminski, de nieuwe minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien van Noordrijn-Westfalen. Centraal onderwerp van gesprek waren de belangrijkste kwesties voor de verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking.

Onlangs waren de Euregio’s langs de Nederlands-Duitse grens te gast bij de Staatskanzlei in Düsseldorf om kennis te maken met Nathanael Liminski, de nieuwe minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien van Noordrijn-Westfalen. Centraal onderwerp van gesprek waren de belangrijkste kwesties voor de verdere ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking.

Met de minister werd van gedachten gewisseld over lopende en toekomstige onderwerpen en projecten, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, onderwijs en arbeidsmarkt. Gebleken is dat er grotendeels dezelde doelen worden nagestreefd, bijvoorbeeld op het gebied van de verdere ontwikkeling van fietspaden, vooral ook in het dagelijkse woon-werkverkeer. Deze verbindingen mogen niet bij de grens stoppen, maar moeten samen met het buurland moeten worden ontwikkeld. Het takenpakket op dit gebied varieert van de ontwikkeling van routes tot vraagstukken over het terugdringen van de CO2-uitstoot en veiligheidsaspecten bij het fietsen.

Liminsky was bovendien positief over activiteiten zoals het geplande Interreg-project ‘Euregionale Doorlopende Leerlijn’, waarmee wordt getracht nieuwe grensoverschrijdende onderwijsstructuren tot stand te brengen. Daarbij moeten onder meer taal- en cultuurbarrières worden overwonnen om een gemeenschappelijke arbeidsmarkt zonder belemmeringen tot stand te brengen.

Er was ook overeenstemming over de noodzaak om gezamenlijk een einde te maken aan de uitbuiting van arbeidsmigranten in bepaalde sectoren. De laatste tijd wordt steeds vaker geconstateerd dat tijdelijke werknemers (vaak uit Oost- en Zuidoost-Europa) tegen lage lonen in Nederland werken en aan de andere kant van de grens in Duitsland in soms onwaardige huisvesting worden gehuisvest. De EUREGIO is van plan om hiervoor een Interreg-aanvraag in te dienen om Nederlandse en Duitse autoriteiten bij elkaar brengen, die gezamenlijk op korte termijn oplossingen moeten bedenken.  

Foto: (c) Robin Teller / Land NRW