Nieuws
25.04.23

3+3-overleg in teken van voorbereiding Grenslandconferentie

Energie, stikstof en waterbeheer: deze drie onderwerpen stonden op de agenda tijdens het 3+3-overleg op donderdag 20 april in Dinslaken. Andreas Bothe, dr. Thomas Wilk en Thomas Schürmann, Regierungspräsidenten van respectievelijk de Bezirksregierungen in Münster, Keulen en Düsseldorf, wisselden ter voorbereiding op de Grenslandconferentie op 6 december as. van gedachten met Andries Heidema (CdK Overijssel), Emile Roemer (gouverneur Limburg) en Peter van ’t Hoog (gedeputeerde Gelderland).

Windenergie in grensregio

Namens de Bezirksregierung Köln praatte Gerit Ulmen de aanwezigen bij over het vullen van de enorme bruinkoolgaten in Noordrijn-Westfalen met water uit de Rijn en de Rur. Dat gaat na 2030 gebeuren wanneer de winning van bruinkool in deze deelstaat is gestopt. Alexandra Renz, hoofd ruimtelijke planning van Noordrijn-Westfalen, gaf informatie over de stand van zaken rond de planning van windenergie. In korte tijd moet er ruimte worden gevonden voor 1000 windmolens en een deel daarvan zal naar verwachting ook in de nabijheid van de grens tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen komen te staan. Ze kon bevestigen dat aan de grens rekening zal worden gehouden met de belangen die aan Nederlandse kant van de grens spelen.

Verkiezingen Provinciale Staten

Daarnaast werd er stilgestaan bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten vorige maand en het proces dat tot vorming van nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten moet leiden. Er waren veel vragen over de BoerBurgerBeweging (BBB). Omdat de collegeakkoorden er nog niet zijn, konden inhoudelijke vragen over beleidswijzigingen die ook de relatie met Noordrijn-Westfalen zouden kunnen beïnvloeden nog niet worden beantwoord.

Rivier terug naar oorspronkelijke staat

Na de vergadering is nog een bezoek gebracht aan de nieuwe monding van de Emscher in de Rijn. Van een open riool in de tijd van de steenkolenmijnen wordt in een aantal jaren tijd de rivier nu weer zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke staat teruggebracht. Het kaarsrechte kanaal dat bij zijn uiteinde jarenlang niet al te schoon water van zes meter hoogte in de Rijn stortte krijgt nu weer een natuurlijke overgang met vistrappen en bijzondere biotopen. Een mooi project dat het bezoeken waard was.

Foto: Andreas Fritsche / EGLV
De monding van de Emscher in de Rijn (c) Andreas Fritsche / EGLV

Het eerstvolgende 3+3-overleg zal op 19 oktober 2023 in Maastricht plaatsvinden.