Nieuws
07.10.22

Afsluitend symposium Euregionaal Mobiliteitsplan goed bezocht

Op maandag 10 oktober vond in het Forum van de Euregio Rijn-Waal in Kleve het slotsymposium plaats van het INTERREG VA-project Euregionaal Mobiliteitsplan. De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 70 vertegenwoordigers van de bij de Euregio aangesloten organisaties en andere belanghebbenden, zoals vervoersondernemingen, transport- en logistiekbedrijven, brancheorganisaties en belangengroepen.

Peter Hinze, bestuurslid van de Euregio Rijn-Waal en burgemeester van de stad Emmerich, opende het symposium en benadrukte aan de hand van verschillende voorbeelden in Emmerich (OV-chipkaart voor de RE 19, grensoverschrijdende fietspaden, de haven en de aanleg van het derde spoor) hoe belangrijk het is om in een grensregio gezamenlijk de mobiliteit van de toekomst te overdenken en te plannen. Mobiliteit is immers niet alleen een belangrijke factor voor economische groei, maar maakt ook letterlijk een verbinding tussen mensen mogelijk en levert zo een belangrijke bijdrage aan gemeenschappelijke en grensoverschrijdende saamhorigheid.

Kai Maaß, hoofd regional sales bij DB Cargo, bood een inzichtelijke kijk op de toekomstige uitdagingen van het goederenvervoer per spoor en hoe digitalisering niet alleen meer capaciteit op het bestaande spoor kan creëren, maar ook hoe goederentreinen sneller kunnen worden gekoppeld zodat het vervoer zelf sneller wordt.

Centraal stond de presentatie van het Euregionaal Mobiliteitsplan en de resultaten van de vijf casestudies. In twee rondes bespraken de deelnemers vervolgens intensief de resultaten daarvan casestudies en konden eerste afspraken worden gemaakt over de realisatie. Zo zal het thema vrachtwagenparkeerplaatsen worden doorgespeeld aan het platform Mobililty NL-NRW en zal er een discussieplatform worden opgericht voor de samenwerking van de regionale havens en voor de ontwikkeling van de dienst Mobility-on-Demand, waartoe de Euregio Rijn-Waal het initiatief zal nemen.

Het Euregionaal Mobiliteitsplan wordt mede mogelijk gemaakt door het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, MWIDE NRW en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de lokale overheden Kreis Kleve, Kreis Wesel, de Niederrheinische IHK, de gemeenten Ede en Apeldoorn en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Euregionaal Mobiliteitsplan

Met het Euregionale Mobiliteitsplan wordt een belangrijke stap gezet om de komende jaren concrete grensoverschrijdende maatregelen te realiseren, die de mobiliteit en bereikbaarheid van de Euregio Rijn-Waal vergroten en daarbij inspelen op de actuele mobiliteitsontwikkelingen. Het Euregionaal Mobiliteitsplan is ontwikkeld in nauwe afstemming met de Euregioleden en andere stakeholders, zoals  vervoersmaatschappijen, transport- en logistieke bedrijven en branche- en belangenverenigingen.
Het mobiliteitsplan schets allereerst de positie van de Euregio Rijn-Waal en relevante ontwikkelingen zoals de invloed van de bevolkingsopbouw, klimaatbewustzijn, flexwerken etc. Dan volgt een inventarisatie van de actuele situatie, waarin de modaliteiten voetgangers, fietsverkeer, bus, trein, autoverkeer, goederenvervoer en luchtvaart worden geanalyseerd. Tenslotte worden de ontwikkelingen naar de toekomst met bijbehorende maatregelen en realistische kansrijke mobiliteitsinitiatieven voorgesteld. Hierin staan de speerpunten bereikbaarheid (incl. connectiviteit), duurzaamheid, verkeersveiligheid en communicatie centraal.

Om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan zijn er in een tweede stap 5 van de in totaal 15 aanbevelingen voor mobiliteitsinitiatieven verder uitgewerkt. Dit betreft:

  • grensoverschrijdende fietstracés,
  • een grensoverschrijdend dekkend mobiliteitshub-netwerk,
  • een grensoverschrijdend dekkend netwerk voor laadinfrastructuur (waterstof en e-mobility),
  • de mogelijkheden voor grensoverschrijdend systeem voor Mobility-on-Demand 
  • een inventarisatie van de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen multimodale overslagpunten gecombineerd met een onderzoek naar een grensoverschrijdend informatie- en reserveringssysteem voor vrachtautoparkeerplaatsen.


Foto: Peter Hinze, lid van het Dagelijks Bestuur van de Euregio Rijn-Waal en burgemeester van Emmerich, heet de deelnemers aan het afsluitende symposium van het INTERREG VA project Euregionaal Mobiliteitsplan van harte welkom in het Euregio-Forum.