Nieuws
30.05.23

Inschrijving Grenslandprijs 2023 geopend

Bewoners, bedrijven en overheidsinstellingen in Nederland en Noordrijn-Westfalen werken steeds intensiever met elkaar samen. Innovatieve projecten die Nederland en Noordrijn-Westfalen dichter bij elkaar brengen en houden, verdienen extra aandacht. Daarom wordt tijdens de Grenslandconferentie in Nijmegen op 6 december as. voor de vierde keer de Grenslandprijs uitgereikt. De inschrijving hiervoor is nu geopend.

In aanmerking voor deze prijs komen projecten die zich op een bijzondere manier inzetten voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen, waarbij onderlinge verschillen worden overbrugd en men nader tot elkaar komt.

Projecten dienen te voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

 1. Het project heeft betrekking op Nederland en Noordrijn-Westfalen. Daarnaast mogen ook andere deelstaten of regio’s betrokken zijn.
 2. Het project is uiterlijk 6 juni 2023 van start gegaan.
 3. Als het project inmiddels is afgerond, mag de einddatum niet vóór 6 december 2022 liggen.
 4. De Grenslandprijs is bedoeld voor projecten. Personen kunnen uitsluitend bij wijze van uitzondering worden onderscheiden.

Hoe het project wordt gefinancierd, is niet van belang. De winnaar van de Grenslandprijs 2022 is uitgesloten van deelname; finalisten uit 2022 en andere eerdere deelnemers mogen zich wel weer aanmelden.

Prijs: € 5.000,-

Alle inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. Hierin nemen personen plaats die zich persoonlijk inzetten voor de Nederlands-Duitse samenwerking. De drie finalisten krijgen vier weken voor de Grenslandconferentie bericht en mogen zich tijdens de Grenslandconferentie in Nijmegen presenteren. Tijdens de conferentie wordt het winnende project bekendgemaakt, dat € 5.000,- zal ontvangen.

Meer informatie en aanmelden

Wie een project voor de Grenslandprijs wil aanmelden, dient dit te doen door uiterlijk 7 augustus 2023 een e-mail te sturen naar preis@grenzsland.eu (geen typfout). In maximaal 2 A4-tjes dient in het Nederlands of Duits te worden uitgelegd wat het project inhoudt. Hierin moeten de volgende punten worden opgenomen:

 1. Korte omschrijving van het project, inclusief de periode, partners, doelgroep, inhoud en financiering (publiek of privaat)
 2. Toelichting van de positieve effecten op het samenwerken/samenleven tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en op de grensregio
 3. Aanleiding voor het project
 4. Informatie over het innovatieve karakter van het project
 5. Informatie over hoe het project op de lange termijn effect heeft
 6. Informatie over eerdere onderscheidingen, indien van toepassing
 7. Eventueel publicaties, nieuwsberichten, brochures over het project, als bijlage(n)
 8. Eventueel verwijzingen naar een website van het project
 9. Contactgegevens

Aanvullende vragen kunnen worden gesteld via preis@grenzsland.eu.

De Grenslandprijs werd afgelopen jaar gewonnen door EnerPRO. Dit subsidieprogramma ondersteunt mkb-bedrijven bij het ontwikkelen en financieren van innovatieve technologieën om CO² te besparen.

De Grenslandprijs wordt uitgereikt en gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien van Noordrijn-Westfalen.