Mastodon

Grenspost Düsseldorf

Sinds 2016 is Grenspost Düsseldorf, de interprovinciale post van de Provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Zuid-Holland, gevestigd op het Consulaat-Generaal in Düsseldorf. Deze provincies richten zich op belangenvertegenwoordiging in Duitsland, in het bijzonder in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, en werken nauw samen met deze deelstaten.

Home

Het team van Grenspost Düsseldorf staat nadrukkelijk als informatiemakelaar en -verbinder open voor externe partners binnen de grensoverschrijdende samenwerking aan beide kanten van de grens. De website dient dan ook als uitnodiging ter bestendiging van ons netwerk – aan Nederlandse en Duitse zijde van de grens.

Grenspost Düsseldorf werkt nauw samen met het consulaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te Düsseldorf. Het consulaat-generaal heeft een spilfunctie tussen de grensregio’s en de bestuurlijke centra Den Haag, Düsseldorf, Hannover en Berlijn. Vandaar dat de provincies Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Limburg op het consulaat-generaal zijn vertegenwoordigd. Gezamenlijke ambitie is effectief beleid en duurzame ontwikkeling om de leefbaarheid langs de 567 km lange grens te verhogen. Het consulaat-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te Düsseldorf vertegenwoordigt Nederland in het westelijk deel van Duitsland op het gebied van economische diplomatie, mobiliteit, infrastructuur, veiligheid en gedetineerdenbegeleiding, onderwijs en cultuur. Bijzondere aandacht heeft de grensoverschrijdende samenwerking met de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen omdat er op nagenoeg alle thema’s bilateraal wordt samengewerkt. 

Op deze website is informatie te vinden over thema’s en actualiteiten die een rol spelen binnen de grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse partners. Hier maken we de vertaalslag naar dat wat thematisch interessant en relevant is voor provinciale bestuurders, ambtenaren, gemeenten en overige geïnteresseerden.