Nieuws
16.02.24

Grenslandreizen Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen succesvol afgerond

Een goede buur is beter dan een verre vriend: dat werd tijdens twee Grenslandreizen naar Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen van 6 tot en met 9 februari opnieuw onderstreept. Zo stond een bezoek van demissionair minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Oliver Krischer für Umwelt, Naturschutz und Verkehr van Noordrijn-Westfalen op 6 en 7 februari in het teken van hoogwaterbescherming, de binnenvaart en samenwerking tussen de havens. In aanwezigheid van de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema, tevens Rijksheer grensoverschrijdende samenwerking, stond op 8 en 9 februari de samenwerking tussen Noordoost-Nederland en Nedersaksen centraal. 

Hoogwater stopt niet bij lands- en administratieve grenzen

Het bezoek van de ministers Harbers en Krischer aan Noordrijn-Westfalen werd afgetrapt met een lunch en bezoek aan de haven van Duisburg, waar onder andere werd gesproken over de verduurzaming van de scheepvaart op de Rijn. Daarnaast was er volop aandacht voor extreem weer, hoogwater en de bescherming hiertegen. De enorme hoeveelheden neerslag van de afgelopen maanden hebben opnieuw geleid tot kritieke omstandigheden in de watersystemen in delen van Noordwest-Europa.

De samenleving en de verantwoordelijke autoriteiten beseffen steeds meer dat de oorzaken en gevolgen van hoogwater en overstromingen niet stoppen bij lands- en administratieve grenzen. Zo zou Roermond zonder de Ruhrtalsperre (Roerdaldam) in het Duitse Hambach in de Eifel vrijwel zeker zijn overstroomd. Want stroomafwaarts aan de Roer heeft hoogwater in Duitsland ook invloed op de situatie in Limburg. Ook de dammen in de Eifel beschermden Nederland tijdens de overstromingen van 2021. "Daar zijn we dankbaar voor", benadrukt Harbers tijdens een bezoek aan de Ruhrtalsperre, in gezelschap van minister Krischer. Hier zagen de beide politici met welk geweld een uitlaat in het stuwmeer water in de Rur spuit. De dam hield tijdens de overstroming in 2021 zeshonderd kubieke meter water per seconde tegen, twee derde van het water dat zonder deze dam via de Roer richting Nederland zou zijn gestroomd.

Nieuw gezamenlijk project voor overstromingsbescherming

”Bovendien komt ongeveer een kwart van het drinkwater dat in de provincie Limburg uit de Maas wordt gewonnen, uit de Rur”, vertelde dr. Gerd Demny van het Wasserverband Eifel-Rur. “De Rur is voor ons heel belangrijk, omdat ze in droge periodes de drinkwatervoorziening waarborgt”, aldus Harbers. De minister onderstreepte verder het belang van metingen van de waterstanden en het doorgeven van de data. “Deze kunnen het water weliswaar niet tegenhouden, maar met het oog op beschermende maatregelen wel zorgen voor waardevolle tijdwinst.”

Samen met België, Luxemburg en Noordrijn-Westfalen is Nederland met JCAR ATRACE (Joint Cooperation Programme for Applied Scientific Research Accelerate Transboundary Regional Adaptation to Climate Extremes) een onderzoeksproject gestart om de samenwerking op het gebied van overstromingsbescherming te verbeteren.

Samenwerking Noordoost-Nederland en Nedersaksen in de spotlights

Op 8 en 9 februari organiseerde de stuurgroep Grensoverschrijdende samenwerking een tweedaagse reis naar Nedersaksen, waarbij de samenwerking tussen Noordoost-Nederland en Nedersaksen centraal stond. Het bezoek, waarbij ook commissaris van de Koning van Overijssel, Andries Heidema, aanwezig was, was gericht op het versterken en uitbreiden van de netwerken, het uitwisselen van kennis en het uitlichten van goede voorbeelden. Met de samenwerkingsagenda die in 2021 gestart is, werken de provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan het versterken van de grensregio. Daarbij staan de onderwerpen energie, circulaire economie, onderwijs en arbeidsmarkt, mobiliteit en e-ticketing centraal. Meer informatie over de reis is hier te vinden. 

Slider foto 2, 3 en 4: © Michiel Plas

Vorige artikel

Volgende artikel