Nieuws
21.12.23

Uniforme dataset stikstofaanpak grensgebieden beschikbaar

BIJ12, een uitvoeringsorganisatie van het Interprovinicaal Overleg (IPO), heeft in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Duitse Umweltbundesamt (UBA) een landoverkoepelende dataset voor de aanpak van stikstof in grensgebieden opgesteld. Deze grensoverschrijdende dataset biedt informatie over stikstofemissies en ondersteunt provincies en hun partners in grensregio's bij het verkrijgen van een gedeeld totaaloverzicht over de uitstoot.

Aangezien natuur en stikstofemissies zich niet aan landsgrenzen houden, is er veel samenwerking met buurlanden. Daarbij ontstond de behoefte aan een gezamenlijk feitenbeeld van stikstofbronnen in de grensregio. Omdat verschillende partijen in Nederland, Vlaanderen en Duitsland verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en publiceren van deze informatie, was het moeilijk om tot een volledig beeld te komen. BIJ12 ging daarom in gesprek met VMM en UBA om te kijken wat er nodig was om tot een uniforme gegevenslevering te komen. De Dataset Stikstofdeposities Herkomst (DASH) van RIVM diende hiervoor als basis. De gegevens van VMM en UBA werden vervolgens verzameld, gestandaardiseerd en samengevoegd door BIJ12.

Emissies per sector inzichtelijk gemaakt

Het resultaat is een grensoverschrijdende dataset met emissies van ammoniak en stikstofoxiden per sector, per vierkante kilometer voor Nederland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Overeengekomen is dat BIJ12 de gegevens mag delen met provincies die werken aan de stikstofaanpak in grensgebieden, via de werkgroep Monitoring & Data stikstof van BIJ12 en ISPN.