Nieuws
19.12.22

Spiegel naar de toekomst: bijeenkomst grensoverschrijdende samenwerking Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 tekenden 193 landen tijdens de jaarlijkse VN-vergadering een akkoord over de 17 Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Deze hebben het doel om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Wereldwijd moet een duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en ecologisch vlak worden gewaarborgd. Ook in de samenwerking tussen Nederland en Duitsland speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Op 27 januari 2023 wordt in Winterswijk een bijeenkomst georganiseerd waarin grensoverschrijdende samenwerking rond de Sustainable Development Goals centraal staat.

Door middel van keynote speeches, presentaties en een jongerenpanel in de ochtend worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vanuit verschillende perspectieven besproken. In de middag brengen interactieve workshops van consultants van onder andere 'SDG Nederland' en 'Jonge Honden' consultants gesprekken over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op gang. Het doel van deze dag is kennismaken met nieuwe partners, kennis en ervaringen uitwisselen, toekomstige samenwerkingsmogelijkheden bespreken en samen werken aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Het eerste en belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er doelen op het gebied van gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook met betrekking tot duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Consul-generaal Peter Schuurman: “Duurzaamheid is in alle opzichten voor ons cruciaal. Hier, in Nederland en Duitsland, kan de kracht van korte ketens en een goed contact tussen landen tot directe verandering leiden. Bovendien werken bedrijven, non-profitorganisaties en de creatieve industrie langs de Nederlands-Duitse grens op het gebied van circulaire economie nauw samen. Aan beide kanten van de grens wordt samen met partners aan de andere kant van de grens gezocht naar duurzame toekomstgerichte antwoorden voor hedendaagse vragen.”

“In Gelderland hebben we grote ambities op het gebied van brede welvaart, welzijn, duurzaamheid en een goed vestigingsklimaat. Thema’s met duidelijke raakvlakken met de SDG’s. Daarin ontmoeten wij vele partners binnen en buiten Gelderland. Grensoverschrijdende lokale en regionale samenwerking zijn daarbij van groot belang, dit toont namelijk aan dat ‘global’ en ‘local’ heel goed samengaan”, aldus John Berends, commissaris van de Koning in de Provincie Gelderland.

De bijeenkomst vindt plaats op 27 januari 2023 van 09:00-16:30 uur in Theater de Storm, Haitsma Mulierweg 11, 7101 BX Winterswijk.