Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van:

Provincie Gelderland
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

voor de website van Grenspost Düsseldorf, www.grenspostdusseldorf.nl.

Op deze pagina vertellen we u welke gegevens wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie we informatie doorgeven en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Grenspost Düsseldorf en de provincie Gelderland hechten het grootste belang aan de privacy van onze internetgebruikers. Wij willen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Met behulp van deze privacyverklaring informeren we u welke informatie we verzamelen, op welke manier we deze informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we deze informatie doorgeven en op welke manier u toegang heeft tot uw eigen informatie, deze kunt veranderen of laten verwijderen.

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Maar ook e-mails die u aan ons hebt gestuurd. Hieronder geven we aan welke informatie we voor welke diensten nodig hebben.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij waarvoor?

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Nieuwsbrief

Via het aanmeldformulier op onze website www.grenspostdusseldorf.nl kunt u zich aanmelden voor onze maandelijkse nieuwsbrief. De door u verstrekte persoonsgegevens bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden eenmalig gedeeld met La Posta ten behoeve van de levering van de nieuwsbrief.
Meer hierover kunt u lezen in de privacyverklaring van La Posta. Uitschrijven van de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de desbetreffende link onderaan de nieuwsbrief.

Tracking
De waarborging van uw privacy heeft voor ons de allerhoogste prioriteit. Om die reden maken we gebruik van de ‘cookieless’ analysetool Plausible. De open source software van Plausible Analytics maakt geen gebruik van cookies en verzamelt geen persoonsgegevens. Gebruikers worden niet getrackt met cookies. Wel wordt het aantal unieke IP-adressen dat de website heeft bezocht bijgehouden. De IP-adressen worden met behulp van een cryptografische hashfunctie geanonimiseerd. Deze genereert een willekeurige reeks letters en cijfers die wordt gebruikt om unieke bezoekersaantallen per dag te berekenen. Oude data worden gewist om te voorkomen dat bezoekersinformatie van de ene dag aan de andere dag kan worden gekoppeld. IP-adressen worden niet opgeslagen in een database of log file.

Social media

Grenspost Düsseldorf is actief op diverse social media: we hebben een account op LinkedIn en Twitter. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die wij publiceren. Doel daarvan is om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van wat er speelt en hen door te sturen naar onze eigen website wanneer ze meer informatie willen. We gebruiken generieke informatie, zoals het aantal likes en reacties, om het bereik te analyseren en ons aanbod te verbeteren.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Grenspost Düsseldorf zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Hebt u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via kantoor-dusseldorf@gelderland.nl of +49 (0)211 17 93 01 50.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 november 2022.