Nieuws
07.12.23

Recordaantal aanwezigen bij geslaagde Grenslandconferentie 2023

Het monumentale Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen stond op woensdag 6 december geheel in het teken van de alweer vijfde editie van de Grenslandconferentie. Op dit jaarlijkse Nederlands-Duitse ‘Familientreffen’ stond kennisuitwisseling en netwerken centraal. De circa 500 aanwezigen konden deelnemen aan diverse workshops over werkcultuur, grensoverschrijdende fietsverbindingen of de problematiek rond de uitbuiting van arbeidsmigranten. Bovendien werd in het kader van een Bestuurlijk Overleg in aanwezigheid van onder andere demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Nathanael Liminski für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien van Noordrijn-Westfalen alsmede hoofd van de Staatskanzlei van Noordrijn-Westfalen en Andries Heidema, Rijksheer grensoverschrijdende samenwerking en commissaris van de Koning in Overijssel, de Grenslandagenda voor 2024 vastgesteld. Daarnaast werd er gesproken over de doelen en verkenningen voor de komende tijd in samenwerking met Noordrijn-Westfalen. Het project Euregio Youth mocht bovendien de met 5.000 euro gedoteerde Grenslandprijs in ontvangst nemen.

De vijf doelen van de Grenslandagenda

Met de gepresenteerde Grenslandagenda 2023-2024 is de inzet om de samenwerking en het samenleven in de grensregio te bevorderen. Concreet worden voor 2024 onderstaande doelen nagestreefd.

  1. Contactpunten voor euregionaal onderwijs

Doel is om een netwerk van contactpunten voor euregionaal onderwijs op te bouwen. In ieder van de vier Euregio’s zal voor de herfst van 2024 een contactpunt voor euregionale onderwijsvragen ontstaan. Deze contactpunten zorgen voor regelmatige onderlinge uitwisseling. Hierdoor zijn ze van elkaars activiteiten op de hoogte en kunnen ze vragenstellers ook naar andere Euregio’s en projecten verwijzen. Het streven is dat de contactpunten voor euregionaal onderwijs een blijvend karakter krijgen. In 2024 zullen de contactpunten een symposium over euregionaal onderwijs organiseren en een gemeenschappelijke website bouwen waarop euregionaal onderwijsmateriaal te vinden zal zijn.

  1. Euregioprofielscholen

Het doel is om de certificering van Euregio(profiel)scholen langs de gedeelde grens een blijvend karakter te geven. In de afgelopen jaren zijn mogelijkheden gecreëerd voor certificering in de gezamenlijke grensregio. Nu moet dat een blijvend karakter krijgen. Daarom is het doel om tot de Grenslandconferentie van 2024 minstens tien nieuwe scholen te certificeren.

  1. GrensInfoPunten (GIPs)

Evaluatie van de adviesstructuur en van de financiering van de GrensInfoPunten met als doel de continuïteit van de dienstverlening van de GrensInfoPunten te garanderen op basis van een passende en duurzame structuurfinanciering door alle betrokken partijen.

  1. Grensoverschrijdende inzet van Duitse en Nederlandse ambulances

Zowel in Nederland als in Noordrijn-Westfalen wordt een handboek met good practices op grond van grensoverstijgende ambulancezorg uitgewerkt. Tijdens de Grenslandconferentie van 6 december 2023 vond een expertbijeenkomst plaats. Dit met als doel de samengevoegde tussentijdse resultaten onderling te bespreken, in aanwezigheid van een besloten groep experts van beide zijden van de grens,. Als volgende stap wordt verder ingezoomd op de gesignaleerde kansen en uitdagingen in de grensregio.

  1. Oprichten liaisonnetwerk voor grensoverschrijdende rampenbestrijding

Om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van crisismanagement te verbeteren en daarmee de veiligheidsinfrastructuur bij rampenbestrijding te versterken, wordt langs de grens gewerkt aan de oprichting van een netwerk van liaisons. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van bestaande partnerschappen zoals EMRIC, N4 en ERMWIC. Aangezien in sommige regio's al liaisons actief zijn, maar hun werk en opleiding nog niet overal zijn ingebed, is de eerste stap een inventarisatie en behoefteanalyse rond het onderwerp ‘grensoverschrijdende samenwerking bij rampenbestrijding door verbindingsliaisons’.

“Voorbeelden voor grensoverschrijdende samenwerking”

Minister Nathanael Liminski: "Noordrijn-Westfalen en Nederland zijn voorbeelden voor grensoverschrijdende samenwerking. Waar mensen dagelijks de grens oversteken om te gaan werken, winkelen of recreëren, worden buren vrienden. We willen hierop voortborduren, vooral ook in het licht van de bijzonder uitdagende politieke situatie na de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Onze nieuwe Grenslandagenda valt samen met een bijzonder jaar: 30 jaar na de start van de Europese binnenmarkt tillen we de samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland opnieuw naar een hoger niveau."

Foto's © Eveline van Elk

Handboek omgang huisvesting arbeidsmigranten gepresenteerd

Daarnaast zijn er altijd weer ontwikkelingen op gebieden die geen deel uitmaken van de Grenslandagenda. Zo werd er op 6 december een praktisch handboek over de omgang met de huisvesting van arbeidsmigranten gepresenteerd. Het doel is om de bestaande kloof te dichten waarbij bedrijven uitzendkrachten en werknemers in Nederland in dienst hebben, maar hen in gemeenten in Duitsland huisvesten om controles en regelgeving te omzeilen.

Het Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung van Noordrijn-Westfalen heeft een groot netwerk opgezet dat een snelle uitwisseling van informatie mogelijk maakt. Daardoor konden al gezamelijke inspecties van de huisvesting worden georganiseerd. Het handboek biedt lokale overheden in de grensregio achtergrondinformatie en praktische instructies over de omgang met en bestrijding van dit fenomeen.

Euregio Youth winnaar van de Grenslandprijs

In he kader van de Grenslandconferentie werd ook de Grenslandprijs uitgereikt, die in 2020 werd gelanceerd. Dit jaar ging de prijs naar het project Euregio Youth: een uitwisselingsplatform dat jongeren in staat stelt actief deel te nemen aan grensoverschrijdende samenwerking. Het project omvat een ideeënwedstrijd voor jongeren, jongerenlabs waarin de ideeën verder worden ontwikkeld met relevante partners en een dialoog met de desbetreffende verantwoordelijken uit de politiek en het bestuur in de grensregio.

De eerstvolgende editie van de Grenslandconferentie zal op 26 september in Krefeld worden gehouden.

Het project Euregio Youth was de winnaar van de Grenslandprijs © Eveline van Elk

Het project Euregio Youth was de winnaar van de Grenslandprijs © Eveline van Elk