Nieuws
18.01.23

Bestuurlijk overleg GROS: voorbereiding Grenslandconferentie in volle gang

Op 6 december 2023 vormt Nijmegen het decor van de Grenslandconferentie. Sinds 2019 komen tal van grensoverschrijdende belanghebbenden uit Nederland en Noordrijn-Westfalen jaarlijks bijeen om de grensoverschrijdende samenwerking te verdiepen en verder te stimuleren. In de aanloop naar de vijfde editie vond er op donderdag 12 januari in het Duitse Brüggen een bestuurlijk overleg plaats. Europaminister Nathanael Liminski van Noordrijn-Westfalen en minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spraken hier met andere betrokkenen over de doorontwikkeling van de Grenslandagenda.

Burgemeester Frank Gellen van Brüggen begon het bestuurlijk overleg met een inspirerend welkomstwoord over wat het betekent om als gemeente zo dicht bij de Nederlandse grens te liggen. Daarnaast pleitte hij voor een gezamenlijke aanpak van uitdagingen op het gebied van rampenbestrijding. Naast Liminski, Bruins-Slot en Gellen waren consul-generaal Peter Schuurman, commissaris van de Koning in Overijssel Andries Heidema, commissaris van de Koning in Limburg Emile Roemer, commissaris van de Koning in Gelderland John Berends, voorzitter van de EUREGIO Rob Welten, vicevoorzitter van de Euregio Rijn-Waal Thomas Ahls, de president van de euregio rijn-maas-noord Frank Meyer en de Regierungspräsidenten van respectievelijk Münster, Düsseldorf en Keulen Andreas Bothe, Thomas Schürmann en dr. Thomas Wilk naar Brüggen gekomen.

Successen in de grensregio

In de grensregio’s zijn de afgelopen jaren diverse successen behaald op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmarkt, onderwijs, mobiliteit en veiligheid.

Sinds het oprichten van de GrensInfoPunten in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn er bijvoorbeeld meer dan 25.000 adviesmomenten geweest. Werknemers en bedrijven uit de grensregio kunnen bij een GIP informatie krijgen over praktische zaken omtrent werken in de grensregio. Met hulp van de Servicepunten Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Venlo, Kerkrade-Herzogenrath en Gronau vonden daarnaast alleen al in 2021 300 werknemers een baan aan de andere kant van de grens. Recent zal een vierde soortgelijke instantie haar deuren openen in Kleve. 

Er zijn bovendien 77 Euregioprofielscholen gecertificeerd. Deze scholen maken zich hard voor grensoverschrijdend onderwijs. Kinderen maken zo kennis met het buurland en leren tijdens de les de taal en cultuur van het buurland kennen.

Ook het openbaar vervoer in de grensregio wordt steeds beter. In 2019 werd bijvoorbeeld aan twee instellingen voor hoger onderwijs in Noordrijn-Westfalen een grensoverschrijdend studentenreisproduct ingevoerd. Er wordt tevens gewerkt aan een grensoverschrijdend e-ticketing systeem.

Daarnaast versterken beide landen de veiligheid in het grensgebied. Zij werken bijvoorbeeld samen op het gebied van rampenbestrijding en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

Naar een Grenslandagenda 2024

Op 6 december 2023 moet in Nijmegen een nieuwe Grenslandagenda worden vastgesteld. Het komende jaar zal intensief overlegd worden over een gemeenschappelijke visie, de thema’s die passen in deze samenwerking en op welke thema’s nog verder verkend moet worden waar de grensoverschrijdende samenwerking goed vorm kan krijgen. Op 6 december 2023 moet de agenda in een volgend bestuurlijk overleg worden vastgesteld.

Foto's: Land NRW / Andrea Bowinkelmann