Nieuws
18.10.22

Henrik Wüst bezoekt minister-president Mark Rutte en Koning Willem-Alexander

Op maandag 17 oktober bracht Henrik Wüst, de minister-president van Noordrijn-Westfalen, een werkbezoek aan minister-president Mark Rutte en Koning Willem-Alexander. De ontmoeting vond plaats in het kader van de intensieve samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen op verschillende terreinen, waaronder energie, handel en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.

Na zijn aankomst in Den Haag sprak Henrik Wüst direct zijn dank uit voor de goede band tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en in het bijzonder voor de Nederlandse toevoer van LNG bij gebrek aan Russisch gas. Hij beschreef de band als een diepgaande vriendschap. Tijdens het bezoek werd dan ook gesproken over een uitbreiding van de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, werkgelegenheid, de Betuwelijn en veiligheid. Met name plofkraken en drugstransporten kwamen daarbij aan bod. Ook houden beide landen nauw contact over wetenschappelijke projecten, waaronder de bouw van de Einstein Telescope, een geavanceerd observatorium voor zwaartekrachtgolven dat mogelijk in de Nederlands-Duits-Belgische grensstreek komt te staan. “Het Einstein Telescope-project biedt een immense kans voor onze regio. Mensen, wetenschap en het bedrijfsleven kunnen profiteren van innovatie en werkgelegenheid”, aldus Nathanael Liminski, Noordrijn-Westfaalse Minister für Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, die Henrik Wüst tijdens zijn bezoek vergezelde.

Bezoek aan het Binnenhof

Wüst en Liminski brachten samen een bezoek aan het Binnenhof, waar zij niet alleen minister-president Mark Rutte, maar ook minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten ontmoetten. Ze spraken daarbij uitgebreid over de aanleg van een waterstofpijplijn van de Rotterdamse haven naar Noordrijn-Westfalen. “Waterstof zal een sleutel zijn om van Noordrijn-Westfalen de eerste klimaatneutrale energielocatie te maken. Daarom zie ik onze gemeenschappelijke taak vooral in de uitbreiding van de energie-infrastructuur: met pijpleidingprojecten zoals de Deltacorridor, die ook geschikt zijn voor de doorvoer van waterstof. Ook via het spoor willen we energie importeren. Daarom werken we aan de uitbreiding van de Betuwelijnen en willen we zo snel mogelijk de Rhein-Ruhr-Rail-Express (3RX) realiseren. De binnenvaart biedt daarnaast ook grote mogelijkheden voor het energietransport met en door waterstof." Nathanael Liminski had daarnaast een ontmoeting met Hanke Bruins Slot, de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als teken van de innige vriendschap tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen werd Henrik Wüst door Koning Willem-Alexander uitgenodigd op Paleis Noordeinde. De inhoud van dit bezoek is strikt geheim gehouden. Wel gaf Wüst voorafgaand aan de bijeenkomst aan dat hij zeer vereerd was door deze audiëntie.

Foto: Land NRW / Marcel Kusch