Mastodon
Nieuws
26.06.23

Kansen en uitdagingen voor grensregio’s centraal bij ambassadeursreis Duitsland en Nederland

Tijdens een werkbezoek van 19 tot en met 21 juni hebben Cyrill Jean Nunn, de Duitse ambassadeur in Nederland, Ronald van Roeden, de Nederlandse ambassadeur in Duitsland, Peter Schuurman, consul-generaal van Nederland in Düsseldorf, en Willemijn van der Toorn, consul in Düsseldorf, de Nederlands-Duitse grensregio beter leren kennen. De ambassadeurs onderstrepen daarmee het belang van grensoverschrijdende samenwerking voor beide landen. “We zijn hier in het hart van de grensregio, hier gebeurt het”, aldus Cyrill Nunn.

Belangrijke thema’s tijdens het werkbezoek waren onder andere mobiliteit, water(veiligheid), onderwijs, regionale economie, arbeidsmigranten en cultuur. De ambassadeurs gingen tevens in gesprek met de drie Euregio’s in Zuidoost-Nederland: de Euregio Rijn-Waal in Kleve, de euregio rijn-maas-noord in Mönchengladbach en de Euregio Maas-Rijn in Eupen. Ook stonden er gesprekken met de Commissarissen van de Koning in Gelderland (John Berends) en Limburg (Emile Roemer) op het programma. Voor beide provincies is grensoverschrijdende samenwerking van het grootste belang. “In het Gelderse coalitieakkoord wordt de samenwerking met Duitsland expliciet benoemd”, benadrukte John Berends.

Water en cultuur

Het werkbezoek begon met een bezoek aan de Euregio Rijn-Waal in Kleve, waar tijdens een rondvaart over de Rijn in Emmerich watergerelateerde initiatieven aan bod kwamen. Ook werden twee Interreg-projecten gepresenteerd. ‘De Rijn Verbindt’ is een Interreg VI A-project ter verbetering van de water- en oeverkwaliteit. In het kleinere Interregproject LILAR hebben onder andere Rijkswaterstaat en het Wasser- und Schifffahrtsverband gezamenlijke meetmethodes voor sedimenten en waterstanden ontwikkeld. Ook liet de Gelderse Commissie Veiligheid Grote Rivieren het belang van de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van waterveiligheid zien. “Water kent immers geen grenzen”, aldus Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van Provincie Gelderland. Dijkgraaf Hein Pieper van het Waterschap Rijn en IJssel sloot af met een pleidooi om op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau nauwer samen te werken om te anticiperen op klimaatverandering, die ook in deze regio leidt tot droogte en tekorten in de drinkwatervoorziening wanneer er niets wordt gedaan.

In de avond werd op Landgoed Brakkesteyn in Nijmegen met ruim dertig Nederlandse en Duitse gasten gesproken over regionale economie, arbeidsmigranten, de thuiswerkregeling voor grenspendelaars en buurtaal en -cultuur. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Euregio Rijn-Waal, verwelkomde de gasten. Hij benadrukte dat de meeste mensen weliswaar niet toevallig wonen waar ze wonen, maar dat grenzen in vroegere tijden vaak door toeval tot stand zijn gekomen en dat mensen daardoor ook nu nog de voor- en nadelen in de grensregio ervaren. Nauwe samenwerking op alle bestuursniveaus is volgens hem daarom heel belangrijk, “en ik kijk dan ook erg uit naar de Grenslandconferentie in Nijmegen op 6 december.”

Waterstof en agrofood

De volgende ochtend stond een bezoek aan het innovatieve waterstofbedrijf Wystrach in Weeze op het programma, waar de ambassadeurs zelf konden proberen hoe het is om een waterstofauto te tanken. Daarna reisde de delegatie door naar Limburg, waar de Brightlands Campus Greenport Venlo werd bezocht. Hier kreeg de delegatie een rondleiding over de campus waarbij concrete ontwikkelingen op het gebied van agrofood werden bekeken. Ook werd met Fontys Hogeschool en Universiteit Maastricht gesproken over kansen en uitdagingen in het onderwijs.

Ecologie, groene chemie en materialen

De ambassadeurs reisden daarna verder naar de Rode Beek, in het meest westelijke puntje van Duitsland. De focus lag hierbij op de herinrichting van de beek, internationaal waterbeheer en ecologie. In Sittard-Geleen werd de delegatie vervolgens op de Brightlands Chemelot Campus ontvangen. Daar werd bewijs geleverd voor de duurzame kracht van grenzeloos denken en doen bij een bezoek aan Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials, een samenwerking tussen Universiteit Maastricht, RWTH Aachen University en Fraunhofer IME. AMIBM ontwerpt, creëert en vertaalt ‘groene’ moleculen, processen en materialen naar praktische toepassingen. In de avond stonden gesprekken over grensoverschrijdende mobiliteit, veiligheid en energie op het programma.

Economie en interactie

De laatste dag van het bezoek begon in Heerlen met een bezoek aan Parkstad Limburg en het New Regional Bauhaus, dat de samenwerking en de interactie tussen de verschillende kennisinstellingen en bedrijven in deze grensregio bevordert. Aansluitend bezocht de delegatie het Nederlands-Duitse bedrijvenpark Avantis, waar de deelnemers kennismaakten met DocMorris, een Nederlands bedrijf dat met name aan de Duitse markt levert. Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan het Gouvernement aan de Maas. Hier bezichtigde de delegatie het Verdrag van Maastricht (1992). Ook werd gesproken met een vertegenwoordiging van de Euregio Maas-Rijn.

De reis werd afgesloten met een bezoek aan de Einstein Telescope-proefopstelling ‘ETpathfinder’ en het euregionale projectteam van dit baanbrekende wetenschapsproject, waarin Nederland, Duitsland en België nauw samenwerken.

Foto: (c) Axel Breuer Plan B Fotografie