Nieuws
03.07.23

Koning Willem-Alexander en minister Bruins Slot in gesprek over samenwerking met Duitsland tijdens werkbezoek aan Twente

Op woensdag 28 juni brachten Koning Willem-Alexander en minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan de regio Twente. Het werkbezoek stond in het teken van grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland, de Regio Deal Twente en weerbaar bestuur. "We zijn erg blij dat we belangrijke uitdagingen zoals de versterking van de lokale en Europese democratie met de Koning konden bespreken”, aldus Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO.

Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland

Op het gemeentehuis van Rijssen-Holten vond een gesprek over persoonlijke veiligheid en kwetsbaarheden binnen overheidsorganisaties door ondermijning plaats. Met een aantal Twentse burgemeesters, gemeentesecretarissen, het Openbaar Ministerie, het RIEC en een afvaardiging van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur kwamen onderwerpen als de impact van verruwing en polarisatie en de aanpak van ondermijnende invloeden ter sprake.

Twente biedt veel kansen voor de realisatie van beleidsdoeleinden door de ligging aan de grens. Daarom kwam tijdens het werkbezoek ook de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland aan bod. Door gezamenlijke projecten met de EUREGIO en RIEC-Oost Nederland wordt er bijvoorbeeld ingezet op betere bestrijding van criminaliteit die over de grenzen strekt. Het is hierbij noodzakelijk voor de regio Twente om goede contacten met haar Duitse buur te onderhouden om ook op langere termijn in grensoverschrijdend verband te kunnen samenwerken.

“We zien met grote bezorgdheid dat er met name in het grensgebied structuren ontstaan als het gaat om ondermijning”, aldus Almering. “Dit is een verontrustende ontwikkeling. Criminele organisaties maken gebruik van de grenssituatie. Als EUREGIO werken wij nu samen met onze Nederlandse en Duitse partners aan een grensoverschrijdend project om ondermijnende criminaliteit in onze grensregio te bestrijden. Voor ons is het belangrijk om juist onze gemeenten, die op het lokale niveau worstelen met georganiseerde criminaliteit die zich vervlecht met de bovenwereld, te ondersteunen met een grensoverschrijdende Nederlands-Duitse aanpak.”

Talent in de regio aantrekken en behouden

De delegatie bracht ook een bezoek aan Kampus Rijssen, die mede tot stand is gekomen door de Regio Deal Twente. Het is een samenwerkingsverband van overheid, onderwijs, bedrijven en zorginstellingen met vakopleidingen in onder andere de techniek, bouw, logistiek en zorg. Met deze Kampus is de inzet om jong en oud talent in de regio aan te trekken en te behouden voor de arbeidsmarkt. In het gesprek kwam goed naar voren hoe er gebruik werd gemaakt van de kennis en kunde van de mensen in de regio zelf. De koning en minister gingen ook in gesprek met een aantal leerlingen, docenten en ondernemers over het technische onderwijs.

Met Regio Deals werken rijk en regio samen om het leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verbeteren. Binnen de Regio Deal Twente zetten overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen zich samen in om de regionale opgaven het hoofd te bieden.

Foto: EUREGIO-voorzitter en burgemeester van Haaksbergen Rob Welten en directeur-bestuurder Christoph Almering van de EUREGIO samen met vertegenwoordigers van Twente Board aan tafel met Koning Willem-Alexander en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot. © Twente Board