Nieuws
26.01.24

Consul-generaal Hannah Tijmes brengt werkbezoek aan EUREGIO

Op woensdag 17 januari bracht Hannah Tijmes, die in augustus 2023 als Nederlandse consul-generaal in Düsseldorf werd aangesteld, een bezoek aan de EUREGIO in Gronau. Belangrijke thema’s tijdens het bezoek waren het werk van de EUREGIO en hun GrensInfoPunt en het grensoverschrijdende EUREGIO-initiatief tegen ondermijning.

Tijmes werd ontvangen door EUREGIO-voorzitter Rob Welten en directeur-bestuurder Christoph Almering, waarna meer uitleg over de EUREGIO en haar werkgebieden volgde. Hierbij vertelde Gerd Reuter, hoofd politiek, meer over de organisatiestructuur, missie en visie van de EUREGIO en lichtte adjunct-directeur-bestuurder Dinand de Jong de toekomstplannen binnen de strategie EUREGIO 2030 toe. Linda Blom en Herman Lammers, werkzaam bij het GrensInfoPunt, gaven een toelichting op hun werkzaamheden. “In de dagelijkse praktijk merken we dat de regels soms heel lastig zijn als je grensganger bent”, vertelt Lammers. “Gelukkig weten veel grensgangers de GrensInfoPunten te vinden en kunnen problemen worden voorkomen.”

Ondermijnende criminaliteit

Het laatste onderwerp dat werd besproken, was criminele ondermijning. Samenwerking tussen Nederland en Duitsland op dit gebied is cruciaal, omdat criminelen vaak handig gebruik weten te maken van de open grenzen en mazen in de wet. Door gezamenlijk op te treden en verantwoordelijkheden goed af te stemmen, kan ondermijning efficiënter worden aangepakt. Zo wordt binnen het Interreg-project ‘Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten’ al samengewerkt om de illigale uitbuiting van arbeidsmigranten tegen te gaan.

Foto: (c) EUREGIO