Nieuws
29.08.22

Akense masteropleiding ‘Transforming City Regions’ komt deels in Heerlen

De Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aken heeft haar studieaanbod flink uitgebreid. Nieuw in het programma is onder andere de master Transforming City Regions (TCR): een master over ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, waarbij ook Europese dimensies in acht worden genomen. Deze Europese focus is op meerdere vlakken terug te zien. Colleges worden namelijk gegeven door docenten uit heel Europa en de focus ligt niet alleen op stedelijke ontwikkeling, maar ook op regionale ontwikkeling – en een deel van de opleiding zal in Heerlen plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat zo’n dertig internationale masterstudenten zich tijdens hun tweejarige opleiding over stedenbouwkundige vraagstukken in Heerlen-Noord gaan buigen. Hoe de samenwerking met Heerlen er concreet uit komt te zien, is echter nog niet bekend. Wel zijn alle betrokken instanties inmiddels geïnformeerd en enthousiast. Zo geeft Parkstad Limburg, de regio waar Heerlen toe behoort, aan blij te zijn dat de RWTH nu een permanente plek in deze regio krijgt. Eerder werkten Parkstad Limburg en RWTH al samen om Zuid-Limburg beter op de euregionale kaart te zetten. Die samenwerking wordt nu dus verder uitgebreid.

Heerlen wil studenten binnenhalen

Hoewel Heerlen en Aken op nog geen twintig kilometer bij elkaar vandaan liggen, zijn er maar weinig Limburgse studenten aan de RWTH. Mogelijk kan de studie Transforming City Regions en daarmee de connectie met de RWTH hierin verandering aanbrengen. 

Andersom probeert Heerlen al langer om meer studenten aan te trekken; niet alleen vanuit de RWTH, maar ook vanuit de Universiteit Maastricht. Door meer studentenkamers te creëren en gebruik te maken van het tekort aan kamers in Maastricht en Aken, hoopt Heerlen meer studenten binnen te halen. Of de Akense studenten ook naar Heerlen zullen verhuizen, is nog niet bekend. De locatie in Heerlen staat namelijk nog niet vast. Daarnaast is de verbinding tussen Aken en Heerlen dusdanig goed dat het mogelijk is dat veel studenten in Aken zullen blijven wonen.