Nieuws
07.06.23

Vruchtbare bijeenkomst in het kader van Memorandum Oost-Nederland – Münsterland

Op 6 juni vormde de Aschendorff Verlag in Münster het decor van een bijeenkomst van de partnerorganisaties van het Memorandum Oost-Nederland-Münsterland. Dit zijn de Duitse Kreise Warendorf, Coesfeld, Steinfurt en Borken, de stad Münster, de Bezirksregierung Münster en de Nederlandse regio’s Twente en Achterhoek, evenals de provincies Overijssel en Gelderland. Op deze dag werd gezamenlijk verdieping gezocht in workshops die gericht waren op drie van de ‘flagships’ zoals vastgesteld in het Memorandum Oost-Nederland - Münsterland. 

Deze flagships of ‘Leuchttürme’ vormen de pijlers waarop de samenwerking tussen de partners moet worden versterkt. Ze omvatten onderwijs, economie, mobiliteit en gezondheid. Het doel is het verminderen van de obstakels die voortkomen uit landsgrenzen en het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de diverse partners.

Tijdens drie boeiende workshops kwamen de onderwerpen onderwijs, mobiliteit en gezondheid aan bod. In de workshop over onderwijs stond het Interreg-project Euregionaal Doorlopende Leerlijn (EDL) centraal. Het doel van het project: het opnemen van het buurland en de buurtaal in het onderwijs aan beide zijden van de grens. Het streven is daarnaast om mensen voor te bereiden op de arbeidsmarkt in de grensstreek en hen aan te moedigen om zowel in Nederland als in Duitsland naar werk te zoeken. Het project is een belangrijke stap richting een geïntegreerde en grensoverschrijdende samenleving.

Focus op fietsroutes en grensoverschrijdende gezondheidszorg

Bij de workshop over mobiliteit kwamen grensoverschrijdende fietsroutes aan bod. Het succes van de F35-fietsroute Zwolle – Enschede – Münster toont de potentie van dit concept aan. Met meer van dit soort routes kan duurzame mobiliteit worden gestimuleerd en kunnen grensregio's met elkaar worden verbonden. 

Bij de workshop gericht op gezondheid deelde microbioloog prof. dr. Alex Friedrich van het Universitätsklinikum Münster interessante inzichten over grensoverschrijdende gezondheidszorg. Preventieve zorg stond centraal in deze sessie, waarbij de nadruk lag op het observeren van gedrag en leefomgeving om ziekte te voorkomen en op de lange termijn kosten te besparen. 

Grensoverschrijdende toekomst vol kansen en groei

Door de wederzijdse uitwisseling en discussie tijdens de workshops kregen de deelnemers nieuwe inzichten en de motivatie om nog meer de samenwerking op te zoeken. Met vereende krachten kan samen worden gewerkt aan een grensoverschrijdende toekomst vol kansen en groei. Door te investeren in onderwijs, mobiliteit en gezondheid kan in de grensregio duurzame impact worden gemaakt.