Nieuws
25.10.23

Demodagen LIFE CO2SAND op stapel: ook interessant voor Duitse boeren

Overvloedige regenval of juist lange periodes van complete droogte: de klimaatverandering stelt onder andere boeren voor een enorme uitdaging bij de teelt van hun gewassen. Dat geldt met name voor agrariërs die hun gewassen verbouwen op zandgrond. Om deze beter bestand te maken tegen extreme weersomstandigheden, wordt in het kader van het project LIFE CO2SAND op initiatief van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat kleigrond toegevoegd aan een zandbodem. Tijdens de eerstvolgende demodag op 9 november in Agelo (Overijssel) kunnen belangstellenden kennismaken met deze ‘klei in zand-‘methode. Ook Duitse boeren en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Boeren hebben behoefte aan verbetering van hun landbouwgrond. Vruchtbare kleigrond kan ervoor zorgen dat een zandbodem beter bestand is tegen droogte of juist overvloedige regenval en het levert een vruchtbaardere bodem op. Zo’n bodem houdt extra organische stof vast doordat hij zich bindt aan kleideeltjes. Bijkomend voordeel is dat een dergelijke bodem minder broeikasgassen uitstoot. De ambitie van het project LIFE CO2SAND: 700 hectare verbeterde landbouwgrond in 2027. Het project beslaat de Europese ‘dekzandgordel’. Deze gordel bestaat uit zandgronden die gevoelig zijn voor droogte. De gordel strekt zich uit van Vlaanderen tot Wit-Rusland en wordt intensief gebruikt door de landbouw.

Demodagen

Momenteel wordt er op vijf demovelden in Halle, Geesteren, Eibergen, Brummen en Bergeijk geëxperimenteerd met de klei in zand-methode. Aanwezigen maken hier kennis met de voor- en nadelen van het voorbewerken van aangevoerde klei en de voor- en nadelen daarvan bij het spreiden. Aan de hand van een profielkuil wordt bekeken hoe de bodem er na twee jaar klei toepassen nu uitziet.

De eerstvolgende demodag is op 9 november in Agelo. Hier bevindt zich het eerste veld in Overijssel waar kleigrond wordt aangebracht. Ook Duitse boeren en andere geïnteresseerden zijn hier van harte welkom. “De situatie op zandbodems is in Duitsland vergelijkbaar met Nederland. Voor Duitse boeren kan het ‘klei in zand-principe’ daarom net zo interessant zijn als voor de boeren in Nederland”, aldus Leon Claassen, projectleider van LIFE CO2SAND.

Aanmelden is mogelijk via deze website: https://www.gelderland.nl/projecten/life-co2sand/demodagen-life-co2sand