Nieuws
20.10.22

Nederlanders in het buitenland krijgen stemrecht voor Eerste Kamer

Nederlanders die in het buitenland wonen, maar wel een Nederlands paspoort hebben, mogen – mits zij volwassen zijn – wel stemmen in Nederland. Zij mogen bijvoorbeeld hun stem uitbrengen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten was dit vooralsnog niet mogelijk, omdat kiezers hiervoor woonachtig moeten zijn in een Nederlandse provincie of in het Caribische deel van Nederland. Omdat deze Provinciale Statenverkiezingen indirect invloed hebben op wie er in de Eerste Kamer komt, willen veel Nederlanders in het buitenland hierover meebeslissen. Sinds 18 oktober is dit mogelijk.

In totaal wonen er ongeveer 700.000 tot 1 miljoen Nederlanders in het buitenland, waarvan circa 150.000 in Duitsland. Verschillende partijen, zoals Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) zetten zich al langer in om Nederlandse kiezers in het buitenland stemrecht voor de Eerste Kamer te laten krijgen. Om dit mogelijk te kunnen maken, was een wijziging van de Grondwet nodig, die in juli 2022 werd doorgevoerd. Het daadwerkelijke uitvoeringsvoorstel werd op 18 oktober aangenomen. Tijdens de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart 2023 zullen Nederlanders in het buitenland voor het eerst hun stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van de leden van het kiescollege voor niet-ingezetenen. De leden van het kiescollege niet-ingezetenen stemmen met de leden van de Provinciale Staten en de leden van de kiescolleges Caribisch Nederland mee voor de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer. 

Stemmen vanuit het buitenland

Om vanuit het buitenland te kunnen stemmen, dienen kiesgerechtigde Nederlanders zich eerst aan te melden. Dit geldt voor alle verkiezingen: voor de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de nieuwe Eerste Kamerverkiezingen. Nederlanders die al eerder vanuit het buitenland – meestal per post – hebben gestemd, dienen zich opnieuw aan te melden als zij ook voor de Eerste Kamer willen stemmen. Deze kiezers kunnen zich aanmelden bij de gemeente Den Haag; de instantie die verantwoordelijk is voor Nederlandse kiezers in het buitenland.