Nieuws
02.04.24

Waterschap Rijn en IJssel op bezoek bij Bezirksregierung Münster

Water trekt zich niets aan van landsgrenzen: als er over de grens in Duitsland een dijk doorbreekt of extreem veel regen valt, is ook in Nederland de kans op wateroverlast aanwezig. Daarom is een goede bilaterale afstemming met de oosterburen onontbeerlijk en is het belangrijk om elkaar goed te informeren en de krachten te bundelen. Om de banden verder aan te halen ging Hein Pieper, dijkgraaf bij het Waterschap Rijn en IJssel, op 21 maart langs bij Andreas Bothe, Regierungspräsident van de Bezirksregierung Münster.

Aan bod kwam onder meer de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarin de Europese regels zijn gebundeld die de samenwerking op het terrein van waterkwaliteit regelt, en regelt hoe daarmee in de grensstreek omgegaan wordt. Ook werd er gesproken over het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW). Dit platform werd in 2011 opgericht naar aanleiding van de wateroverlast in 2010 en bestaat momenteel uit zeven partners. Aan Nederlandse kant zijn dat het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vechtstromen; aan Duitse kant zijn dat Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Grafschaft Bentheim en sinds januari 2024 ook Landkreis Emsland en de Bezirksregierung Münster. De partners werken samen op het gebied van klimaatadaptatie, hoogwaterveiligheid, vismigratie, de omgang met bever- en muskusratten en waterkwaliteit. Het platform heeft recentelijk een aanvraag voor een Interreg-project voor de aanpak van droogte ingediend.

Focus op oppervlakte- en grondwater

In januari van dit jaar heeft het Waterschap Rijn en IJssel zijn lidmaatschap van het platform GPRW met vier jaar verlengd. “Wij zien het als een grote winst dat naast de Kreise die al lid zijn nu ook de Bezirksregierung Münster zich bij het platform heeft aangesloten. Zo is er nu ook aan Duitse zijde een wat completere vertegenwoordiging ten aanzien van waterbeheer en dat kan ik alleen maar toejuichen”, aldus dijkgraaf Pieper.

In de samenwerking ligt de focus op de water- en klimaatopgaven in de grensoverschrijdende oppervlaktewater- en grondwatersystemen. De belangrijkste en bekendste rivieren en beken, die – net als vele van hun zijbeken – ten noorden van de Rijn hun oorsprong vinden in de Duitse deelstaten Nedersaksen of Noordrijn-Westfalen, zijn de Vecht/Vechte, de Dinkel, de Buurserbeek/Ahauser Aa, de Berkel, de Slinge en de Oude IJssel/Issel. Op het gebied van grondwater is een belangrijk gegeven dat er in de grensstreek sprake is van grensoverschrijdende grondwaterstroombanen, waarbij het grondwater globaal in noordwestelijke richting stroomt. Dat geldt met name voor Zuidoost-Drenthe en Twente en in iets mindere mate ook voor de Achterhoek. Het water trekt zich niets aan van het feit dat ergens daarboven een grens zit.