Nieuws
31.01.23

Sustainable Development Goals bekrachtigd en Memorandum of Understanding ondertekend

Op 27 januari kwamen op uitnodiging van de provincie Gelderland en de gemeente Winterswijk diverse internationale partners en overheden uit Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen en Nederland bijeen voor de Sustainable Development Goals dag om afspraken te maken over duurzaamheid. Deze Sustainable Development Goals (SDG’s) hebben niet alleen betrekking op duurzaamheid op het gebied van klimaat, maar ook op het gebied van armoede, onderwijs en ongelijkheid. Het doel van de dag was van elkaar leren en het delen van best practices over hoe overheidsinstanties de SDG’s moeten inzetten om brede welvaart te realiseren. Ook werd er in het kader van duurzame partnerschappen een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Oost-Nederland en het Münsterland ondertekend.

De SDG’s werden in 2015 door de Verenigde Naties in het leven geroepen met als doel de samenleving te verbeteren. In 2030 moeten alle inwoners gelijke kansen hebben op het gebied van gezondheid, milieu en omgang met elkaar. De SDG’s maken internationale samenwerking makkelijker, doordat alle partners dezelfde SDG-taal spreken.

Memorandum of Understanding

Omdat langdurige en duurzame samenwerking bij het behalen van de SDG’s cruciaal is, werd op deze bijeenkomst ook een Memorandum of Understanding Oost-Nederland Münsterland ondertekend. Ondertekenaars waren de EUREGIO, de provincies Gelderland en Overijssel, de regio’s Twente en Achterhoek, stad Münster en de Landkreise Warendorf, Steinfurt, Coesfeld en Borken. Hierin staan afspraken over samenwerking op het gebied van Euregionaal onderwijs, krapte op de arbeidsmarkt, Nederlands-Duitse fietspaden en grensoverschrijdende ambulancezorg. “We maken afspraken die in het belang zijn van Gelderlanders”, gaf Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van de provincie Gelderland, aan. “Want hiermee zorgen we onder meer dat onze inwoners in Nederlandse en Duitse ziekenhuizen goed worden geholpen. Daarmee maak je Oost-Nederland nog aantrekkelijker om in te leven.”

De Vlaamse gemeenten waren aanwezig om hun ervaringen te delen met de Nederlandse en Duitse partners. In Vlaanderen zijn de SDG’s namelijk al verder ontwikkeld en worden ook al toegepast in de lokale politiek. Zo wordt de input van inwoners tegenwoordig meegenomen in subsidieaanvragen voor duurzame projecten.