Nieuws
30.05.23

Eerste gezamenlijke jaaroverleg Netwerk N4 een feit

Het Institut der Feuerwehr NRW in Münster vormde op 11 mei jl. het decor van het eerste gezamenlijke jaaroverleg van het Netwerk N4, het Netwerk Nederlandse en NRW Niet-politie gerelateerde crisisbeheersing, een samenwerking tussen Nederlandse en Noordrijn-Westfaalse partijen actief in het crisismanagement. De jaarvergadering is onderdeel van het basisconcept ‘Grenzeloze veiligheid N4’ uit 2021.

Circa 50 deelnemers actief in het crisismanagement uit Nederland en Noordrijn-Westfalen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Aan Nederlandse zijde waren onder meer vertegenwoordigers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV), de provincies Gelderland en Limburg, de veiligheidsregio’s Twente, IJsselland, Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Zuid, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, vertegenwoordigers van het leger, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en verschillende andere hulpverleningsorganisaties aanwezig. Namens Noordrijn-Westfalen gaven vertegenwoordigers van het Innenministerium en het Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales van Noordrijn-Westfalen, de Bezirksregierungen Düsseldorf, Keulen en Münster, de Kreise Borken, Heinsberg, Kleve, Viersen, Wesel, de Städteregion Aachen, Stadt Aachen, de EUREGIO en een vertegenwoordiger van de Bundeswehr acte de présence.

In het kader van zogeheten ‘World-Cafés’ passeerden belangrijke onderwerpen als grensliaisons, netwerkmanagement, oefeningen, informatiemanagement, risicobeoordeling, het vervoer van opiaten en grensoverschrijdende ritten met blauw zwaailicht de revue. Ook opleidingsstandaarden bij hulp- en reddingsdiensten en de communicatie rondom Standard Operation Procedures (SOP)-afspraken bij hulpdiensten kwamen aan bod en er werden ervaringen uitgewisseld.

PLEIO: opensourceplatform voor samenwerken binnen en met de overheid

De middag stond in het teken van de presentatie van PLEIO, een opensourceplatform waarop gegevens van beide kanten van de grens kunnen worden uitgewisseld. Dat komt niet alleen de communicatie en kennisoverdracht ten goede, maar draagt er ook aan bij dat het wiel niet overal opnieuw hoeft te worden uitgevonden.