Nieuws
13.01.23

Letter of Intent: Enschede en Gronau intensiveren samenwerking

Enschede en Gronau gaan op zes thema’s intensiever samenwerken, waarbij de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van wonen, werken en ondernemen de drie grote speerpunten zijn. Op de grens bij Glanerbrug ondertekenden burgemeester Rainer Doetkotte van Stad Gronau en burgemeester Roelof Bleker van gemeente Enschede op 12 januari daartoe een ‘Letter of Intent’.

Aanleiding daarvoor is een nieuw ontwikkelingsgebied dat de stad Gronau direct over de grens bij Glanerbrug gaat aanleggen. Het nieuwe gebied gaat het ‘Euregiokwartier’ heten en biedt volop kansen voor zowel Enschede en Gronau. Daarom willen beide Euregio-partners slimme grensoverschrijdende oplossingen mogelijk maken.
Ook het nieuwe EUREGIO-kantoor komt in dit gebied te staan. “Doel van het nieuwe kantoor is gebruik voor allerlei grensoverschrijdende projecten en diensten. Een voorbeeld hiervan is het GrensInfoPunt dat grensgangers adviseert. Maar ook andere bedrijven en organisaties die zich bezig houden met Nederlands-Duitse grensoverschrijdende samenwerking kunnen zich er idealiter vestigen”, aldus Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO.

Nieuwe mogelijkheden en kansen

Burgemeester van Gronau, Rainer Doetkotte toont zich eveneens blij met de nauwere samenwerking: “De gemeente Enschede en de stad Gronau zijn al tientallen jaren met elkaar verbonden en onderhouden goed en vertrouwd ‘Noaberschap’. Ik verheug me erop dat wij deze samenwerking met de Letter of Intent intensiveren en uitbreiden. Dit opent veel nieuwe mogelijkheden en kansen voor de toekomst van onze twee steden.”

Internationale samenwerking

Ook burgemeester Roelof Bleker ziet de ondertekening als een belangrijke stap: “De gemeente Gronau en de gemeente Enschede werken al jaren samen. Met deze Letter of Intent intensiveren we de samenwerking om ons innovatieve Euregio-gebied verder te versterken. De internationale samenwerking in onze regio krijgt hiermee de komende tijd dan ook een extra impuls.”

De Letter of Intent bestaat uit de volgende zes thema’s: (1) wonen en leven, (2) mobiliteit, (3) economie en werk, (4) veiligheid, (5) onderwijs en sport en (6) cultuur en toerisme.

Foto (c) Gemeente Enschede