Mastodon
Werkbezoek Staatsecretaris Fleur Graper Van Koolwijk20240605 0854
Nieuws
11.06.24

Werkbezoek staatssecretaris Gräper-van Koolwijk aan Overijssel: bilateraal project Trechterbekercultuur in de spotlights

Het Interreg VI-project Trechterbekercultuur in de Nederlands-Duitse grensstreek stond vorige week in de spotlights tijdens een werkbezoek van demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media aan Provincie Overijssel. Het project vormt een belangrijke mijlpaal in de samenwerking tussen Nederland en Duitsland op het gebied van monumentenzorg en moet ervoor zorgen dat het gezamenlijke culturele erfgoed wordt behouden en gedeeld. Aan de hand van het erfgoed moeten burgers en het brede publiek bewust worden gemaakt van de gemeenschappelijke cultuur en identiteit in de grensregio.

Drought 5112335 1280
Nieuws
06.06.24

Bilateraal project ‘DIWA’ voor de aanpak van droogte goedgekeurd

Op dit moment wordt er zeer beperkt grensoverschrijdend samengewerkt op het thema droogte. De noodzaak hiervoor wordt wel gevoeld, maar tegelijkertijd zijn er nog veel beren op de weg die een samenwerking niet eenvoudig maken. Deze spreekwoordelijke beren zijn onder andere terug te vinden in het ontbreken van een nationaal of Europees droogtebeleid als vertrekpunt voor samenwerking en beperkte informatie-uitwisseling over droogte door gebruik van verschillende data, modellen en beoordelingsmethoden. Het nieuwe project ‘DIWA’, (Droogtestrategieën in het Waterbeheer), dat recentelijk werd goedgekeurd in de Programmabrede Stuurgroep van het Interreg programma Deutschland-Nederland moet hierin verandering brengen en zal zich focussen op de ontwikkeling van een grensoverschrijdende droogteaanpak.

Cardmapr Nl Gxavtzgsxnw Unsplash
Nieuws
03.06.24

Aanvraag reisdocumenten Nederlandse niet-ingezetenen vanaf half juli ook mogelijk in Aalten

Nederlanders die in het buitenland wonen, kunnen voor het aanvragen van een nieuw reisdocument terecht bij diverse Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland. Ook kunnen ze daarvoor aankloppen bij de gemeentebalie op Schiphol en bij een elftal grensgemeenten. Vanaf half juli 2024 zal hier met Aalten een twaalfde gemeente aan worden toegevoegd. Vanaf deze datum kan de Achterhoekse grensplaats aanvragen voor reisdocumenten van Nederlandse niet-ingezetenen in behandeling nemen en aangevraagde reisdocumenten aan deze groep verstrekken.

Thema’s

Waarom Grenspost Düsseldorf?

Sinds 2016 is Grenspost Düsseldorf, de interprovinciale post van de Provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Zuid-Holland, gevestigd op het Consulaat-Generaal in Düsseldorf. Deze provincies richten zich op belangenvertegenwoordiging in Duitsland, in het bijzonder in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, en werken nauw samen met deze deelstaten. Op deze website is informatie te vinden over thema’s en actualiteiten die een rol spelen binnen de grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse partners.

20210204 102043