Constellations 2609647 1280
Nieuws
28.09.23

Mijlpaal voor kandidatuur Einstein Telescope

Ministers, staatssecretarissen en gedeputeerden van Nederland, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en België hebben op 26 september een nieuwe stap gezet om de Einstein Telescope naar het grensgebied van de drie landen te brengen. Daartoe ondertekende de interministeriële conferentie in Brussel de intentieverklaring over de route naar de gezamenlijke officiële kandidatuur (het ‘bidbook‘) van de drie landen.

Luchtfoto Distripark Maasvlakte West Havenbedrijf Rotterdam Danny Cornelissen Juni 2020
Nieuws
15.09.23

Nieuw haalbaarheidsonderzoek: havens Rotterdam en Duisburg versterken samenwerking op gebied van waterstof

Binnenhaven duisport en zeehaven Rotterdam kondigen met een nieuw haalbaarheidsonderzoek de volgende stap aan in hun samenwerking bij en hun leiderschap in de ontwikkeling van Europese waterstofketens.

Arnaud Jaegers Ibwjsmobnnu Unsplash (1)
Nieuws
13.09.23

Grenspost Düsseldorf organiseert webinar over provinciale coalitieakkoorden

Grenspost Düsseldorf organiseert op maandag 23 oktober een webinar over de nieuwe coalitieakkoorden van Gelderland, Overijssel, Limburg en Zuid-Holland waarin met name wordt ingezoomd op zaken die van belang zijn voor grensoverschrijdende samenwerking. Het webinar is speciaal bedoeld voor de (Duitstalige) collega's bij diverse overheden in Noordrijn-Westfalen.

Waarom Grenspost Düsseldorf?

Sinds 2016 is Grenspost Düsseldorf, de interprovinciale post van de Provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en Zuid-Holland, gevestigd op het Consulaat-Generaal in Düsseldorf. Deze provincies richten zich op belangenvertegenwoordiging in Duitsland, in het bijzonder in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, en werken nauw samen met deze deelstaten. Op deze website is informatie te vinden over thema’s en actualiteiten die een rol spelen binnen de grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse partners.

20210204 102043