Mastodon
Nieuws
01.07.24

Europese wolvenexperts met elkaar in gesprek in Gelderland

Zowel in Nederland als in Duitsland is de wolf bezig met een opmars: in Nederland is de wolf sinds 2015 terug, bij de oosterburen – vooral in Saksen – sinds 2000. Hoe we in Europa het beste met de wolf kunnen samenleven en wat de effecten van de aanwezigheid van de wolf op regionale ecosystemen en biodiversiteit zijn, stond centraal tijdens de TAIEX EIR Multi-country Workshop on Biodiversity, Nature Conservation and Large Predators: Examples across European Regions. Deze driedaagse internationale bijeenkomst vond van 4 tot en met 6 juni plaats in het parkpaviljoen op de Hoge Veluwe.

Uitwisseling van kennis, ervaringen en perspectieven

De organisatie lag in handen van TAIEX, het instrument van de Europese Commissie om dergelijke bijeenkomsten met regionale overheden mogelijk te maken. Provincie Gelderland was de aanvrager van TAIEX en had diverse beleidsmedewerkers en wolvenexperts uit Nederland, Duitsland, Polen, Zweden, Tsjechië, Denemarken, Finland en Frankrijk uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over biodiversiteit, natuurbescherming en grote carnivoren, met name de wolf, en hoe met dit dier kan worden samengeleefd. Tijdens de bijeenkomst deelden de deelnemers regionale en nationale perspectieven, best practices en veel kennis en ervaringen met de wolf met elkaar. Hierbij werd duidelijk dat de landen doorgaans met veel dezelfde problemen, uitdagingen en emoties te maken hebben, maar dat er in Europa heel verschillend mee wordt omgegaan.

De bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door het TAIEX EIR Peer 2 Peer-instrument van de Europese Commissie.

Programma

Op 4 juni vond er in de ochtend een aantal lezingen plaats, die vooral in het teken van de wolf in Nederland en het samenleven hiermee stonden. Na de lunch brachten de deelnemers een veldbezoek aan Nationaal Park de Hoge Veluwe. Hier ging het onder andere over biodiversiteit en behoud van de natuur op de Veluwe, de impact van stikstof op de natuur aldaar en de terugkomst van de wolf.

Op 5 juni gaven sprekers uit Frankrijk, Zweden, Duitsland, Tsjechië en Finland uitgebreid inzicht in de omgang met de wolf in hun land. Hier was volop ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen. Ook gedeputeerde Harold Zoet van Provincie Gelderland, die het initiatief voor de driedaagse bijeenkomst had genomen, en gedeputeerde Egbert van Dijk van Provincie Drenthe kwamen aan het woord.

Ook op de derde dag van de bijeenkomst gingen de deelnemers tijdens meerdere lezingen met elkaar in gesprek. De dag en de bijeenkomst werden afgesloten met een veldbezoek aan Kroondomein Het Loo, waar de deelnemers meer leerden over behoud van het heidelandschap en de ervaringen van schaapherders met de wolf.

Uitvoerders van Europees beleid

Aangezien regionale overheden het Europese beleid uitvoeren, is het belangrijk om regelmatig bij elkaar te komen om ervaringen en best practices met elkaar uit te wisselen. Het is waardevol dat de Europese Commissie hierbij met TAIEX ondersteunt. De deelnemers konden dan ook terugkijken op een interessante en leerzame bijeenkomst.