Nieuws
01.09.22

Hendrik Wüst presenteert Regeringsverklaring

Op woensdag 31 augustus presenteerde minister-president van Noordrijn-Westfalen Hendrik Wüst (CDU) in de eerste Regeringsverklaring na zijn herverkiezing de belangrijkste doelstellingen van de deelstaatregering. Hij benadrukte: "We leven in een tijd van forse uitdagingen." Als voorbeelden noemde hij de oorlog in Oekraïne, de inflatie die naar recordhoogte is gestegen, de aanhoudende droogte, de energiecrisis en de coronapandemie. In het licht van alle Europese en wereldwijde ontwikkelingen benadrukte hij bovendien het belang van goede samenwerking met de buurlanden.

De prijsstijgingen als gevolg van de energiecrisis treffen vooral die mensen die elke euro sowieso al twee keer moeten omdraaien, aldus Wüst (CDU). Een warme woning, woon-werkverkeer en deelname aan het maatschappelijke leven mogen geen luxe zijn. ‘Gewone mensen’ moeten zich een ‘gewoon leven’ kunnen veroorloven. Een derde steunpakket van de Bondsregering dient op hen gericht te zijn, zei de minister-president. Noordrijn-Westfalen is bereid om hieraan bij te dragen.

De coronapandemie is nog niet voorbij, benadrukte Wüst. Wetenschappers verwachtten een nieuwe golf in de herfst: "Maar we weten nu hoe we er beter mee om kunnen gaan." De deelstaatregering zal "alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat kinderen in de winter naar school kunnen blijven gaan.”

Wüst verzekerde de Oekraïense bevolking opnieuw van de steun van Noordrijn-Westfalen: "Wij staan aan uw zijde, nu en in de toekomst." Meer dan 200.000 Oekraïners hebben inmiddels hun toevlucht in Noordrijn-Westfalen gezocht.

Met het oog op de energiecrisis zijn drie dingen bijzonder belangrijk, zei de minister-president: de onafhankelijkheid van Russisch gas, flexibiliteit bij de opwekking van elektriciteit uit steenkool en een flinke uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen.

Wüst wees tevens op de plicht om Europa en de Europese gedachte te verdedigen en door te ontwikkelen. “Want de oplossingen voor vele uitdagingen liggen in de Europese en regionale samenwerking. Dat geldt net zo goed voor de Green Deal als voor de binnenlandse veiligheid. Onze belangrijkste partners zijn onze buren in de Benelux. Samen met Nederland, België en Luxemburg gaan we vele uitdagingen aan.”

De Bondsregering in Berlijn werd opgeroepen om ook concrete toezeggingen te doen aan België voor de aanleg en uitbreiding van de noodzakelijke infrastructuur van pijpleidingen. Ook staan er regeringsconsultaties met België op stapel. 

Verder komt er in de deelstaatpolitiek van Noordrijn-Westfalen meer aandacht voor gezinnen. De basis hiervoor vormt een speciaal actieplan dat onder meer de uitbreiding van het aantal kinderopvangplekken, een offensief voor de werving van vakpersoneel en kosteloze kinderopvang in het laatste jaar voor de basisschool omvat. Bovendien moeten er 10.000 nieuwe leerkrachten worden geworven. 

De volledige tekst van de Regeringsverklaring is hier in te zien.