Nieuws
15.02.23

Symposium grenzeloze ondermijning: speciale aandacht voor grensoverschrijdende criminaliteit

Plofkraken, drugshandel, mensenhandel en de uitbuiting van arbeidsmigranten: deze en andere vormen van criminaliteit stoppen niet bij de grens. Tijdens het symposium ‘grenzeloze ondermijning’, georganiseerd door de Gelderland Academie en het Regionale Expertise en Informatie Centrum Oost-Nederland (RIEC) op 6 februari 2023 in Apeldoorn was er speciale aandacht voor grensoverschrijdende criminaliteit.

Grenzen spelen voor criminelen geen rol, maar bij (bestuurlijke) handhaving vormt de grens wel een barrière. Hierdoor is de grens voor criminelen een kans om uit het zicht van autoriteiten te blijven en is het grensgebied voor criminelen extra aantrekkelijk. Ondermijning en de strijd tegen de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit is complex en vormt daarmee een serieus probleem in de grensregio. Burgemeester Roelof Bleker van Enschede en Rob Hutschemaekers, hoofd van RIEC, gingen hierover met internationale gasten in gesprek.

Ook tijdens de workshopronde was er aandacht voor grensoverschrijdende ondermijning in de grensregio. Vragen die aan bod kwamen waren onder meer: hoe gaan Duitse collega’s om met de bestrijding van criminele grootfamilies? Hoe wordt de integrale samenwerking tussen overheidsdiensten vormgegeven en hoe kan er over de landsgrenzen heen beter worden samengewerkt? Een deel van de oplossing ligt in het verbeteren en mogelijk maken van de uitwisseling van grensoverschrijdende bestuurlijke informatie. “De Gelderland Academie, een initiatief van provincie Gelderland en VNG Gelderland, organiseert regelmatig regionale bijeenkomsten over ondermijning. Op die manier verbeteren we in Oost-Nederland de samenwerking tussen betrokken organisaties. Hier in de grensregio is samenwerking met Duitsland ook essentieel. Dat doen we dan ook steeds meer, bijvoorbeeld door casussen met elkaar te bespreken, gezamenlijk onderzoeken en handhavingsacties en informatie uit te wisselen zoals op dit symposium. Want alleen samen kunnen we het voor criminelen moeilijker maken om letterlijk en figuurlijk de grens over te gaan”, aldus Jan Markink, gedeputeerde bij de provincie Gelderland.