Mastodon
Nieuws
04.11.22

Weg vrij voor Duits ‘49-euro-ticket’

In de maanden juni, juli en augustus van dit jaar voerde de Duitse regering de veelbesproken test met het 9-euro-ticket uit. Voor slechts 9 euro per maand kon men onbeperkt gebruik maken van het regionale openbaar vervoer. Er werden maar liefst 52 miljoen tickets verkocht. Nog voordat de test was afgelopen, was er vraag naar een opvolger van het 9-euro-ticket. Deze opvolger is nu gevonden: de Duitse regering heeft inmiddels aangegeven dat er een 49-euro-ticket zal gaan komen.

Het 49-euro-ticket, dat officieel het Deutschlandticket zal gaan heten, is evenals het 9-euro-ticket geldig in het regionale openbaar vervoer in heel Duitsland. Voor 49 euro per maand kan hiervan onbeperkt gebruik worden gemaakt. Het is de bedoeling dat het Deutschlandticket zo snel mogelijk wordt ingevoerd – indien mogelijk al vanaf 1 januari 2023. Of dit in de praktijk haalbaar is, zal moeten blijken. Een introductie per 1 maart of 1 april is volgens sommigen, waaronder de Baden-Württembergse verkeersminister Winfried Hermann, aannemelijker. De uitvoering van het plan is namelijk arbeidsintensief, omdat bijvoorbeeld ticketautomaten en tariefsystemen aangepast moeten worden.

3 miljard financiering

Het Deutschlandticket wordt – in tegenstelling tot het eerdere 9-euro-ticket – zowel door de deelstaten als door de federale overheid gefinancierd. Het Duitse kabinet trekt hiervoor 1,5 miljard euro per jaar uit – de deelstaten leggen nog eens hetzelfde bedrag op tafel. Deze grote kostenpost was reden voor gesteggel over een opvolger van het 9-euro-ticket. De deelstaten waren alleen bereid om in te stemmen met het nieuwe Deutschlandticket als de regering voor langere tijd financiële ondersteuning zou bieden. Nu deze toezegging er is, is de weg vrij voor het Deutschlandticket. Daarnaast reserveert de regering 1 miljard euro per jaar om het regionale openbaar vervoer uit te breiden en te optimaliseren. Vanaf 2023 zal dit bedrag jaarlijks met 3 procent verhoogd worden.

Het bedrag van 49 euro per maand ligt in ieder geval voor de eerste twee jaar van het Deutschlandticket vast. Na afloop van deze introductiefase zou de prijs eventueel kunnen stijgen. Met het oog op de hoge elektriciteits-, brandstof- en loonkosten hebben de Bondsregering en de ministers van Verkeer van de deelstaten deze mogelijkheid opengehouden.