Nieuws
01.04.22

Succesvolle Grenslandconferentie: Nederland en Noordrijn-Westfalen benadrukken goede samenwerking

Sinds 2019 komen tal van grensoverschrijdende belanghebbenden uit Nederland en Noordrijn-Westfalen jaarlijks bijeen om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van arbeid, mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg te verdiepen en verder te stimuleren.

Vanochtend vond er een bestuurlijk overleg plaats, bestaande uit de Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales van Noordrijn-Westfalen, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Commissarissen van de Koning van de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg en de Regierungspräsidenten van de Bezirksregierungen Münster, Keulen en Düsseldorf. In de middag was er een plenair programma, voorafgegaan en gevolgd door verschillende workshops en een netwerkevent.

“Aan beide zijden zoveel vertrouwen dat nauwe samenwerking de norm is”

De resultaten van de Grenslandconferentie vormen een stimulans en een verplichting om door te gaan met de gezamenlijke Grenslandagenda, aldus dr. Stephan Holthoff-Pförtner, minister van Europese Zaken van Noordrijn-Westfalen. De Grenslandagenda 2022 werd aangenomen in de stuurgroep met leden van de regeringen van Nederland en Noordrijn-Westfalen, de Nederlandse grensprovincies, de Bezirksregierungen aan de grens en de vier Euregio’s, onder gezamenlijk voorzitterschap van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot en minister Holthoff-Pförtner. "De Grenslandconferentie heeft zich ontwikkeld tot het belangrijkste forum voor samenwerking in het Nederlands-Duitse grensgebied”, aldus Holthoff-Pförtner. “Het is ons gelukt om concrete verbeteringen voor het dagelijks leven in de grensstreek te realiseren. Van arbeidsbemiddeling tot rampenbestrijding en de strijd tegen de georganiseerde misdaad: samen zijn we sterker dan ieder voor zich. Door de Corona TaskForce heeft onze samenwerking een nieuwe dimensie gekregen. Aan beide zijden is zoveel vertrouwen gegroeid dat nauwe samenwerking de norm is geworden.”

Minister Bruins Slot sloot zich hierbij aan: “”Hij die een andere taal beheerst, bezit een tweede ziel”, zou Karel de Grote ooit gezegd hebben. Ik denk dat deze woorden goed passen bij de grensoverschrijdende samenwerking waarover we het hier hebben. De waarde van onze vriendschap is elke dag weer tastbaar voor de inwoners van de grensregio. Wij werken en studeren in het buurland, brengen onze vrije tijd samen door en zijn er voor elkaar in moeilijke tijden. Toen het geweld van het water onze dorpen en steden trof, staken we elkaar de helpende hand toe."

Successen in de grensregio

In de grensregio’s zijn inmiddels verschillende successen op het gebied van de arbeidsmarkt, het onderwijs, mobiliteit en veiligheid behaald. 

Sinds het oprichten van de GrensInfoPunten in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen zijn er bijvoorbeeld meer dan 25.000 adviesmomenten geweest. Werknemers en bedrijven uit de grensregio kunnen hier informatie krijgen over praktische zaken omtrent werken in de grensregio. Met hulp van de Servicepunten Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) in Eurode, Kerkrade-Herzogenrath en Gronau vonden daarnaast alleen al in 2021 300 werknemers een baan aan de andere kant van de grens. Recent heeft een vierde SGA zijn deuren geopend in Venlo; een vijfde SGA zal volgen in Kleve.  

Er zijn bovendien 77 Euregioprofielscholen gecertificeerd. Deze scholen maken zich hard voor grensoverschrijdend onderwijs. Kinderen maken zo kennis met het buurland en leren tijdens de les de taal en cultuur van het buurland kennen.

Ook het openbaar vervoer in de grensregio wordt steeds beter. In 2019 werd bijvoorbeeld aan twee instellingen voor hoger onderwijs in Noordrijn-Westfalen een grensoverschrijdend studentenreisproduct ingevoerd. Er wordt tevens gewerkt aan een grensoverschrijdend e-ticketing systeem.

Daarnaast versterken beide landen de veiligheid in het grensgebied. Zij werken bijvoorbeeld samen op het gebied van rampenbestrijding en de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. In februari 2022 vond voor het eerst een gezamenlijke controle van collectieve huisvesting plaats, om zo de uitbuiting van arbeidsmigranten in de grensstreek te bestrijden. Wegens aanzienlijke overtredingen van de bouwvoorschriften werden alle zes de gecontroleerde accommodaties in Geldern en Emmerich tot nader order gesloten.

EnerPRO wint Grenslandprijs

De Grenslandprijs werd dit jaar gewonnen door EnerPRO. Dit subsidieprogramma ondersteunt mkb-bedrijven bij het ontwikkelen en financieren van innovatieve technologieën om CO² te besparen.

Binnen het project worden Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven met innovatieve ideeën bij elkaar gebracht, waarna concepten voor bedrijfsmodellen en financiering ontwikkeld worden. Duurzame, hernieuwbare energiebronnen staan centraal, zoals zonnetechnologie, fotovoltaïsche energie, brandstofcellen en slimme energieopslag.

"EnerPRO is een uitstekend voorbeeld van datgene waarvoor wij met de Grenslandprijs onze waardering uit willen spreken: uit slimme ideeën uit beide landen ontstaan praktische innovaties die ons leven beter maken”, aldus minister Holthoff-Pförtner. “Een klimaatneutrale, onafhankelijke energievoorziening is nu belangrijker dan ooit. Daarom is het belangrijk en juist dat Nederland en Noordrijn-Westfalen deze grote uitdaging samen aangaan.”

Komende Grenslandconferentie in Nijmegen

De vijfde editie van de Grenslandconferentie zal in het najaar van 2023 in Nijmegen plaatsvinden.