Nieuws
21.02.24

Nieuw Europees platform voor grensoverschrijdende samenwerking gelanceerd

In grensregio’s is het maatschappelijke leven in belangrijke mate grensoverschrijdend ingericht. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar bij wonen, werken, studeren, kinderopvang, zorgverlening, inzet van politie en ambulance en samenwerking tussen bedrijven. Voor inwoners en bedrijven is gebruikmaken van de mogelijkheden van de grensoverschrijdende regio bijna vanzelfsprekend. Maar het betekent niet dat dat ook altijd vanzelf gaat. De landsgrens blijft tot op zekere hoogte een markering van verschillen in taal, cultuur, gewoontes en regels. Die verschillen kunnen leiden tot belemmeringen om te kunnen profiteren van de kansen die het leven in een grensregio te bieden heeft. Het nieuw opgerichte ‘European Cross-Border Platform’ (ECBP), in het leven geroepen door het Europees Comité van de Regio’s, moet een plek worden waar dergelijke belemmeringen kunnen worden gesignaleerd en verzameld.

Het platform brengt alle relevante actoren bijeen, van grensregio’s en -steden tot kennisinstellingen en verenigingen. Het is de opvolger van het European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC). Het nieuwe platform breekt een lans voor nieuwe beleidsoplossingen en benaderingen voor de grensregio’s en faciliteert de dialoog met de Europese instellingen via het Comité. Alle geïnteresseerde grensoverschrijdende instellingen worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij het nieuwe platform. Aanmelden kan door middel van het invullen van dit formulier.

Lanceringsevent

In 2024 zal er een lanceringsevent voor het nieuwe platform worden georganiseerd. Alle grensoverschrijdende stakeholders zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor het hosten van het event. De sluitingsdatum daarvoor is 1 april 2024. Meer informatie is hier te vinden.