Nieuws
01.12.23

Consul-generaal Hannah Tijmes op kennismakingsbezoek in Gelderland

Als opvolgster van Peter Schuurman zit Hannah Tijmes sinds augustus 2023 in het zadel als consul-generaal in Düsseldorf. In het kader van haar aantreden bracht ze op 27 november jl. een kennismakingsbezoek aan de Provincie Gelderland. Op de agenda stonden onderwerpen als water, gezonde en veilige leefomgeving en de aanstaande Grenslandconferentie op 6 december.

De dag begon met een ontvangst bij waarnemend commissaris van de Koning in Gelderland, Henri Lenferink, gevolgd door een presentatie van het programma Gezonde en Veilige Leefomgeving door Gudrun Bosch, strateeg gezonde leefomgeving bij Provincie Gelderland. In Gelderland ligt de focus daarbij met name op het verbeteren van luchtkwaliteit, bestrijding van geluids- en geuroverlast en bodemsanering. In de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2024 van kracht wordt, heeft het thema gezondheid in de fysieke leefomgeving een nadrukkelijke plek gekregen. Gezondheidsbescherming met oog voor het milieu staat al jarenlang centraal in het milieubeleid van Noordrijn-Westfalen. In het kader van het Masterplan Umwelt und Gesundheit NRW wordt bijvoorbeeld een geïntegreerde aanpak van milieu, gezondheid en maatschappij nagestreefd.

Daarnaast was er aandacht voor het milieuoverleg, dat één keer per jaar plaatsvindt tussen de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en het milieuministerie van Noordrijn-Westfalen. Er is een nieuwe werkagenda in de maak, met onder meer de onderwerpen gezondheid, data-uitwisseling via de Atlas leefomgeving en het Umweltportal van NRW.

Water stopt niet bij de grens

In een korte presentatie nam Loek Stalpers, Strateeg bij het programma Water van de Provincie Gelderland, de aanwezigen mee in de uitdagingen die er zijn om samen met de waterschappen goed beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De relatie met Duitsland is daarbij van grote betekenis. Voor bijvoorbeeld het Waterschap Rijn-IJssel geldt dat van de rivieren waarmee zij werken (bijvoorbeeld de Oude IJssel en de Berkel) 43 procent van het stroomgebied in Duitsland ligt.

Met een verkenning in het kader van de Grenslandagenda zijn de ontwikkelingswensen en mogelijkheden van samenwerking tussen Duitse en Nederlandse waterautoriteiten geagendeerd. Momenteel wordt op ambtelijk niveau onderzocht waar stappen gezet kunnen worden om de samenwerking te verbeteren.

Grenslandconferentie

Op 6 december staat De Vereeniging in Nijmegen in het teken van de vijfde editie van de Grenslandconferentie, dé jaarlijkse bijeenkomst rond grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. De organisatie is dit jaar in handen van de gemeente Nijmegen, in samenwerking met de Euregio Rijn-Waal en de Provincie Gelderland. Belangrijk onderdeel van het programma is de vaststelling van de nieuwe Grenslandagenda in het bestuurlijk overleg en daarna de presentatie daarvan aan het brede publiek tijdens het plenaire programma. Tot nu toe hebben zich meer dan 500 deelnemers aangemeld, waaronder een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders, bestuurders, politici en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het onderwijs uit zowel Duitsland als Nederland.

Huis der Provincie

Het bezoek van Hannah Tijmes aan Arnhem werd afgesloten met een korte rondleiding door het monumentale Huis der Provincie en het een aantal jaren terug opgeleverde kantoorgebouw.