Nieuws
24.10.23

Project ERMWIC Euregio Rijn-Maas-Waal officieel afgetrapt

Brandbeheersing, hulpverlening, ambulancehulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing: deze onderwerpen moeten in het kader van het project ERMWIC Euregionale Rijn-Maas-Waal Incidentbestrijding en Crisisbeheersing grensoverschrijdend een verdere impuls krijgen. Onlangs gaf de voorzitter van de veiligheidsregio Limburg-Noord, burgemeester Antoin Scholten van Venlo, officieel het startschot voor dit project.

In het kader van het project zal met name worden gewerkt aan meer afstemming in planvorming, werkwijze en procedures en in kennisdeling. Daarnaast zal een zwaartepunt liggen op samen oefenen aan beide kanten van de grens. De afgelopen jaren werd reeds gewerkt aan intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van incidentbestrijding, zoals bij de inzet van Duitse brandweerdiensten tijdens de Meinwegbrand in april 2020.

Binnen ERMWIC werken de Veiligheidsregio Limburg-Noord, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de Bezirksregierung Düsseldorf, Kreis Viersen en Kreis Kleve samen. Interreg VI zal ERMWIC samen met de co-financierders provincie Limburg, provincie Gelderland en Land NRW gedurende de looptijd van vier jaar financieel ondersteunen.