Nieuws
19.08.22

Duitse staatssecretaris Rolf Schmachtenberg brengt werkbezoek aan EUREGIO

Zowel Nederland als Duitsland hebben momenteel te kampen met een tekort aan vakpersoneel en dat is ook te voelen in de grensregio. De staatssecretaris van het Duitse ministerie voor Arbeid en Sociale Zaken, Rolf Schmachtenberg, bracht deze week een bezoek aan de EUREGIO in Gronau/Enschede om zich uitvoerig te laten informeren over de uitdagingen daarvan en de oplossingen daarvoor. Ook werd hij op de hoogte gebracht van de situatie waarmee thuiswerkende grenspendelaars na de afschaffing van de coronamaatregelen worden geconfronteerd.

Aan het begin van de coronapandemie maakten Nederland en Duitsland afspraken over thuiswerken, zodat thuiswerkende grenspendelaars niet met veranderende regels te maken zouden krijgen. De regeling rondom sociale zekerheid is inmiddels tot 1 januari 2023 verlengd; de uitzonderingsregeling omtrent belastingen is op 30 juni 2022 echter geëindigd. De nieuwe trend van hybride werken – deels thuis en deels op het werk – brengt voor grenspendelaars soms problemen met zich mee, omdat zij slechts een bepaald deel van hun tijd in hun woonland mogen werken.

Christoph Almering, Directeur-bestuurder van de EUREGIO, over de actuele situatie: "Bij de huidige regelingen voor thuiswerken of mobiel werken voor grenspendelaars zijn op dit moment nog veel vragen onbeantwoord. Wij van de EUREGIO zouden het toejuichen als er zo snel mogelijk randvoorwaarden worden gecreëerd die voor werkgevers en werknemers duidelijkheid en eerlijke oplossingen brengen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen en arbeidsrecht. Alleen op die manier kan een grensoverschrijdende 360 graden arbeidsmarkt worden gerealiseerd, die voor werkgevers en werknemers even aantrekkelijk is en ook het tekort aan vakmensen effectief kan verhelpen.”

Almering licht verder toe dat de bijzondere regelingen tijdens de coronaperiode hebben aangetoond dat goede oplossingen niet alleen mogelijk, maar ook uitvoerbaar en voordelig zouden zijn. Oplossingen zouden volgens hem kunnen worden gezocht via zogenaamde 'experimenteerclausules'."

Daarnaast stonden euregionale projecten ter versterking van de economische structuren langs de as Zwolle-Enschede-Münster op de agenda van dit werkbezoek.

Tot slot stelde de staatssecretaris voor dat alle Nederlands-Duitse Euregio's volgend jaar tijdens een vervolgbijeenkomst samen met hem en vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie en de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen het thema grensoverschrijdend wonen en werken nog eens uitvoerig bespreken en mogelijke verbeteringen uitwerken. Dit voorstel werd warm onthaald.