Nieuws
03.08.22

Havens van Rotterdam en Duisburg gaan intensiever samenwerken

Op 12 en 13 mei kwamen bijna 200 Nederlandse en Duitse veiligheidsexperts bij elkaar op de Veiligheidsconferentie Grensoverschrijdende Samenwerking in Apeldoorn. Centraal stond grensoverschrijdende samenwerking op gebieden als crisisbeheersing, (natuur)rampenbestrijding, criminaliteitsbestrijding en digitale veiligheid.

Lezingen, deelsessies en excursies

De deelnemers konden tijdens de conferentie verschillende lezingen bijwonen, bijvoorbeeld van prof. dr. Beatrice de Graaf (historicus en onderzoeker op het gebied van veiligheid en terrorisme) en dr. Daniela Lesmeister (hoofd van de afdeling Politie van het Innenministerium Nordrhein-Westfalen). Daarnaast konden de aanwezigen deelnemen aan deelsessies over crisismanagement, criminaliteitsbestrijding, natuurbrandbestrijding en digitale veiligheid. Bovendien waren er excursies naar het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee, de Politieacademie en het Herinnerings- en Educatiecentrum Apeldoornse Bosch. Ook Paleis het Loo werd aangedaan.

“Dringende behoefte om de grensoverschrijdende samenwerking te versterken”
Sjaak Kamps, secretaris van de Euregio Rijn-Waal in Kleve, was zeer onder de indruk van de tweedaagse conferentie: “De bijna 200 experts die gezamenlijk alle veiligheidsinstanties uit beide landen vertegenwoordigden, onderstrepen het belang en de dringende behoefte die gevoeld wordt om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding, rampenbestrijding en crisisbeheersing te versterken. De veiligheidsconferentie in Apeldoorn bood hiervoor goede aanknopingspunten.”

Er was veel gelegenheid tot netwerken, wat dan ook volop werd gedaan. “Het blijft belangrijk dat men elkaar regelmatig ontmoet om de contacten te onderhouden en op de hoogte te blijven van de wederzijdse ontwikkelingen”, aldus Kamps.

Organisatie

De conferentie werd georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid, Provincie Gelderland, Gemeente Apeldoorn, de Euregio Rijn-Waal, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en de Duitse Kreise Kleve en Wesel en kwam tot stand in het kader van een People-to-People-project met ondersteuning van het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland en de Euregio Rijn-Waal.