Mastodon
Nieuws
22.03.23

Noordrijn-Westfalen en Nederland zoeken nauwere samenwerking op het gebied van rampenbestrijding

Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen willen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing nauwer met elkaar gaan samenwerken – en lessen trekken uit de overstromingen van juli 2021. Dat is de uitkomst van de trilaterale conferentie ‘Verbinding leggen’ op 16 en 17 maart jongstleden in Assen. De organisatie van de bijeenkomst was in handen van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst werd onder meer gesproken over de wederzijdse informatievoorziening bij incidenten, de crisiscommunicatie en de rol van grensliaisons. Doel van de conferentie was de samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing in het grensgebied te versterken en te komen tot werkwijzen die daaraan bijdragen. Daarbij gaat het onder andere om de manier waarop burgers tijdens een crisis worden geïnformeerd. Ook moeten er lessen worden getrokken uit de overstromingen van juli 2021, waarbij vooral wordt gekeken naar de informatievoorziening tussen de reddingswerkers, hulpverleners en crisisstaven. “Wij willen als buurlanden op elkaar kunnen vertrouwen, zodat we in geval van een crisis samen snel en op een zo goed mogelijke manier kunnen reageren”, aldus de Noordrijn-Westfaalse minister van binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU). “Daarvoor zijn wederzijds begrip, kennis van elkaars structuren en concepten alsmede goede contacten doorslaggevend.”


De conferentie vindt periodiek plaats. De organisatie rouleert tussen Nederland en de deelstaten.