Mastodon
Nieuws
15.09.23

Nieuw haalbaarheidsonderzoek: havens Rotterdam en Duisburg versterken samenwerking op gebied van waterstof

Zeehaven Rotterdam en binnenhaven duisport kondigen met een nieuw haalbaarheidsonderzoek de volgende stap aan in hun samenwerking bij en hun leiderschap in de ontwikkeling van Europese waterstofketens. Het onderzoek laat zien welke rol de twee havens gezamenlijk moeten spelen ter ondersteuning van de groeiende vraag van de industrie naar waterstof en waterstofderivaten, en bij het fungeren als tussenpersoon tussen overheden, industrie en toekomstige spelers op de waterstofmarkt.

OCI Global, een Nederlandse, beursgenoteerde wereldleider in stikstof, methanol en waterstof, werkt met de havens samen bij het aantonen dat de geplande waterstofcorridor tussen Rotterdam en duisport in feite al bestaat; en in staat is te voldoen aan de grote vraag naar koolstofarme en hernieuwbare waterstof vanuit het industriële cluster in het Ruhrgebied.

Bijdrage aan marktactivering en versnelling van de energietransitie

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat tot 2045 in Noordrijn-Westfalen een aanzienlijke toename van de vraag naar koolstofarme waterstof wordt verwacht van meer dan 3 miljoen ton per jaar. De vraag naar methanol zal naar verwachting eveneens aanzienlijk stijgen, tot meer dan 2,5 miljoen ton per jaar. Er is echter meer duidelijkheid nodig over vraag en aanbod en duisport en Havenbedrijf Rotterdam bemiddelen tussen de politiek en het bedrijfsleven om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en de nodige duidelijkheid te verschaffen om zo de besluitvorming over investeringen en subsidies te versnellen. De havens worden gesteund door het 'Hy.Region.Rijn.Ruhrgebied e.V.'-initiatief, mede opgericht door duisport, waar nu ook het Havenbedrijf Rotterdam zich bij heeft aangesloten.

Behoefte aan verbetering van de infrastructuur

Om aan de verwachte vraag te voldoen, is het van cruciaal belang om de relevante infrastructuur uit te breiden en geschikte gebieden beschikbaar te stellen. Uit het onderzoek blijkt dat de eerste waterstofpijpleiding tussen de twee havens tegen 2027 klaar moet zijn om op de middellange termijn te voldoen aan de groeiende vraag naar groene waterstof in Noordrijn-Westfalen. Die zou gevolgd moeten worden door de aanleg van pijpleidingen voor waterstofderivaten en voor de export van CO2. Ook het vervoer via de binnenvaart en het spoor zal nodig blijven om de waterstofketens van de grond te krijgen en de eerste importen te faciliteren. Volgens de studie zullen er uiteindelijk meerdere waterstofpijpleidingen nodig zijn om aan de vraag in Noordrijn-Westfalen en daarbuiten te voldoen.

De grootste zeehaven van Europa - de haven van Rotterdam - en de grootste binnenhaven ter wereld - duisport - zijn al tientallen jaren met elkaar verbonden via het spoor, de binnenvaart, vrachtwagens en pijpleidingen. De bestaande samenwerking werd vorig jaar uitgebreid met een MoU op digitalisering en energietransitie om zo samen de mogelijkheden voor groene waterstof, methanol en ammoniak te verkennen.

Lokale waterstofproductie in Duisburg vanaf 2025

Beide havens ondernemen al actie om de nodige infrastructuur te ontwikkelen om de waterstofeconomie te ondersteunen. Een centrale bouwsteen voor een bestendige bevoorrading van de industrie is de uitbreiding van tankopslagcapaciteit voor waterstofderivaten in Duisburg. duisport kondigde onlangs aan in de haven van Duisburg een opslagfaciliteit te willen bouwen voor tankcontainers met groene energiebronnen en een tankpark voor vloeibare hernieuwbare brandstoffen en grondstoffen zoals ammoniak. De bouw van een eerste waterstoffabriek is gepland voor medio 2025.

Samen met de stad Duisburg en de energiecentrale van Essen wordt momenteel het eerste waterstofopleidingscentrum in de regio gebouwd. Vanaf 2025 zal personeel uit de hele waterstofwaardeketen hier worden opgeleid en getraind om te voldoen aan de groeiende vraag naar geschoold personeel.

De Rotterdamse haven heeft verschillende projecten aangekondigd voor waterstofimportterminals en lokale waterstofproductie, waaronder de uitbreiding van de ammoniakterminal van OCI Global en de bouw van een 200MW elektrolyser door Shell. Er is ruimte gereserveerd voor meerdere elektrolysers die op basis van windenergie van de Noordzee groene waterstof gaan maken. Recent heeft Gasunie de investeringsbeslissing genomen voor het landelijk waterstofnetwerk, waarvan de bouw start in Rotterdam.

Foto © : Havenbedrijf Rotterdam / Danny Cornelissen