Nieuws
22.02.24

Aanmelding voor de Grenslandprijs weer mogelijk

Het is inmiddels een vast onderdeel van de jaarlijkse Grenslandconferentie: de uitreiking van de Grenslandprijs. Projecten die zich in het bijzonder inzetten voor de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en die daarmee als voorbeeld voor andere grensregio’s kunnen dienen, maken kans op deze met 5.000 euro gedoteerde prijs. Tijdens de Grenslandconferentie op 26 september 2024 in Krefeld zal de Grenslandprijs alweer voor de vijfde keer worden uitgereikt. De inschrijving hiervoor is nu geopend.

Kanshebbers voor deze prijs zijn projecten die zich op een bijzondere manier inzetten voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen, waarbij onderlinge verschillen worden overbrugd en men nader tot elkaar komt.

Projecten die kans willen maken dienen te voldoen aan de volgende vier voorwaarden:

 1. Het project heeft betrekking op in ieder geval Nederland en Noordrijn-Westfalen. Daarnaast mogen ook andere deelstaten of regio’s betrokken zijn.
 2. Het project is uiterlijk 26 april 2024 van start gegaan.
 3. Als het project inmiddels is afgerond, mag de einddatum niet vóór 26 juni 2023 liggen.
 4. De Grenslandprijs is bedoeld voor projecten. Personen kunnen uitsluitend bij wijze van uitzondering worden onderscheiden.

Hoe het project wordt gefinancierd, is niet van belang. De winnaar van vorig jaar is uitgesloten van deelname.

Deskundige jury

Alle inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. Hierin nemen personen plaats die zich persoonlijk inzetten voor de Nederlands-Duitse samenwerking. De drie finalisten krijgen vier weken voor de Grenslandconferentie bericht en mogen zich tijdens de Grenslandconferentie in Krefeld presenteren. Tijdens de conferentie wordt het winnende project bekendgemaakt, dat met € 5.000,- zal worden beloond.

Meer informatie en inschrijven

Wie een project voor de Grenslandprijs wil aanmelden, dient dit te doen door uiterlijk 2 juni 2024 een e-mail te sturen naar preis@grenzsland.eu (geen typefout). In maximaal 2 A4-tjes dient in het Nederlands of Duits te worden uitgelegd wat het project inhoudt. Hierin moeten de volgende punten worden opgenomen:

 1. Korte omschrijving van het project, inclusief de periode, partners, doelgroep, inhoud en financiering (publiek of privaat)
 2. Toelichting van de positieve effecten op het samenwerken/samenleven tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en op de grensregio
 3. Aanleiding voor het project
 4. Informatie over het innovatieve karakter van het project
 5. Informatie over hoe het project op de lange termijn effect heeft
 6. Informatie over eerdere onderscheidingen, indien van toepassing
 7. Eventueel publicaties, nieuwsberichten, brochures over het project, als bijlage(n)
 8. Eventueel verwijzingen naar een website van het project
 9. Contactgegevens

Aanvullende vragen kunnen worden gesteld via preis@grenzsland.eu.

De Grenslandprijs wordt uitgereikt en gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien van Noordrijn-Westfalen.

Foto © Eveline van Elk

Vorige artikel

Volgende artikel